Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Vlasnici bespravnih objekata do isteka roka 16. jula 2018. godine mogu da predaju zahtjev za legalizaciju sa dokazom iz Katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru

12.07.2018.


Posljednji dan zakonom propisanog roka za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata biće 16. jul, saopštilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT).

Prethodno je bilo najavljeno da je rok za predaju zahtjeva za legalizaciju 15. jul.

Iz MORT-a pojašnjavaju da je članom 89 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017)predviđeno da se, ako posljednji dan roka pada na praznik, odnosno neradni dan, isti mora pomjeriti za jedan dan.

"Podsjećamo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 44/2018), koji je nedavno usvojen u Skupštini Crne Gore između ostalog predviđeno da vlasnici bespravnih objekata do isteka roka 16. jula mogu da predaju zahtjev za legalizaciju sa dokazom iz Katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru. U tom slučaju postupak se prekida do dostavljanja potpune dokumentacije, odnosno na rok do 90 dana. Dakle, bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja, mogu da predaju zahtjev za legalizaciju u zakonom predviđenom roku, te naknadno dostave nedostajuću dokumentaciju", navode iz MORT-a.

Podsjećaju da legalizacija podrazumijeva podnošenje popunjenog zahtjeva za legalizaciju, elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekta koji ovjerava Katastar i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno list nepokretnosti.

"Takođe, odredbama Zakona o upravnom postupku, propisano je postupanje ovlašćenih lica u slučaju podnošenja nepotpunog podneska, a postupak legalizacije je upravni postupak. U skladu sa članom 60 navedenog zakona, podnesak, u ovom slučaju zahtjev za legalizaciju koji se predaje opštinama, a koji je u formalnom smislu nepotpun, ne može se odbiti ukoliko nisu sprovedene procesne radnje. To podrazumijeva da je ovlašćeno lice dužno da obavijesti podnosioca zahtjeva koja dokumenta treba da dostavi i odredi primjeren rok za dopunu dokumentacije. Podsjećamo da građani svoje zahtjeve mogu poslati poštom, a smatra se validnim ukoliko je pošti predat u predviđenom roku, odnosno zaključno sa 16. julom", navodi se u saopštenju MORT-a.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 10.07.2018.


Naslov: Redakcija