Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUD ZA PREKRŠAJE U PODGORICI: Tokom 2017. godine smanjen broj neriješenih predmeta

12.06.2018.


Sud za prekršaje u Podgorici smanjio je broj neriješenih predmeta i povećao ažurnost, ukazala je predsjednica Nada Bjeković, navodeći da je prosječna stopa ažurnosti sudija u prethodnoj godini iznosila 111 odsto.

"Sud za prekršaje u Podgorici sa odjeljenjima u 2017. godini imao je u radu 62.030 predmeta od čega 29.110 prekršajnih predmeta (PP) i 32.910 izvršnih predmeta (IPS). Od ovog broja predmeta završeno je 38.429 predmeta od čega 20.871 PP i 17.558 IPS", ukazala je Bjeković.

Ona je istakla da je prosječna stopa ažurnosti svih sudija i u PP i IPS postupku u prošloj godini iznosila 111,09 odsto. " Što znači da je svaki sudija prekoračio stopu ažurnosti".

Prema riječima Bjeković, na taj način su uz veliki rad i angažovanje sudija uspjeli da smanje neriješeni broj predmeta i time povećaju ažurnost rada Suda.

"Povećan je i kvalitet rada suda jer je od ukupno 778 riješenih žalbi, iz nadležnosti ovog suda sa odjeljenjima, samo 70 ukinuto i vraćeno na ponovni postupak, odnosno devet odsto. Do ovih rezultata rada ne bi se moglo doći bez posebnog angažovanja savjetnika, pripravnika i ostalih zaposlenih u Sudu", navela je ona.

Govoreći o izvršnim predmetima u 2017. godini, Bjeković je ukazala da je po osnovu novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka naplaćeno ukupno 2.280.174,56 eura.

Kako je ukazala, broj predmeta u kojima je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka prethodne godine za 52,47 odsto manji je od broja predmeta u kojima je nastupila aposlutna zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka 2016 godine.

"Ukazujem na podatak da je broj predmeta u kojima je obustavljen prekršajni postupak u 2017. godini, u odnosu na prethodnu, smanjen za 3,05 odsto, dok je broj izrečenih kazni zatvora i vaspitnih mjera za isti period povećan", dodala je Bjeković.

Ona je ukazala da Sud za prekršaje u Podgorici ima 27 sudija sa presjednicom, od čega je godišnjim rasporedom poslova za ovu godinu u sjedištu suda u Podgorici raspoređen 21 sudija. U odjeljenjima na Cetinju i u Danilovgradu raspoređen je po jedan sudija, a u odjeljenju u Nikšiću četvoro sudija.

"Što se tiče uslova za rad sudija u Sudu za prekršaje u Podgorici, a koji od svih sudova za prekršaje ima najveći broj sudija i predmeta u radu u Crnoj Gori, oni nijesu adekvatni. Ovo posebno iz razloga što ovaj sud radi u dvije smjene zbog nedostatka prostornih kapaciteta", rekla je Bjeković.

Kako je pojasnila, sudije i službenici suda su prinuđeni da dijele iste kancelarije što dodatno otežava rad i jednih i drugih. "A što može negativno uticati na efikasnost i ažurnost u radu".

Bjeković očekuje da će se pronaći mogućnost da se obezbijede adekvatni uslovi za rad, na način što bi se obezbijedilo proširenje prostornih kapaciteta kako sud ne bi radio u dvije smjene.

"Smatram da je potrebno povećati broj sudija Suda za prekršaje u Podgorici, čime bi se povećala ažurnost u radu i stvorili uslovi za normalno i ažurno funkcionisanje suda", rekla je Bjeković.

Ona smatra da ni zarade sudija tog suda nijesu adekvatne funkciji koju obavljaju, navodeći da su na mnogo nižem nivou u odnosu na ostale nosioce javnih funkcija.

"Očekujem da će se u dogledno vrijeme poboljšati materijali položaj sudija za prekršaje povećanjem zarada. S obzirom da sudije ne bi mogle postići dobre rezulate bez rada savjetnika i ostalih zaposlenih u sudu, a čije su zarade takođe niske, mora se naći način i za povećanje njihovih zarada", poručila je Bjeković.

Ona je podsjetila da je do osnivanje Suda za prekršaje u Podgorici u područnim organima za prekršaje (koji su ušli u sastav ovog suda) bilo troje sudija više u odnosu na sadašnji broj sudija, koje ima ovaj sud.

"I pored manjeg broja sudija u odnosu na period prije osnivanja Suda za prekršaje u Podgorici 2015 godine, sudije ovog suda su u 2017 godini završile za 9,2 odsto više PP i 122 odsto izvršnih predmeta - i pored činjenice što je priliv predmeta za isti period povećan u PP 3,14 i IPS 19,2 odsto", ukazala je Bjeković.

Zakonom o sudovima ("Sl. list CG", br. 11/2015), koji je stupio na snagu u martu 2015. godine uređeno je osnivanje, organizacija i nadležnost sudova i druga pitanja od značaja za uredno i blagovremeno funkcionisanje sudova.

Bjeković je podsjetilada je uređeno i osnivanje Sudova za prekršaje umjesto dotadašnjih područnih organa za prekršaje, s tim što je odredbom tog zakona propisano da se osniva Sud za prekršaje u Podgorici, za teritoriju Glavnog grada, Prijestonice i Opština: Danilovgrad,Nikšić, Plužine i Šavnik, sa odjeljenjima u Cetinju, Danilovgradu i Nikšiću za teritoriju Nikšića, Plužina i Šavnika.

Na osnovu toga, umjesto dosadašnjih područnih organa za prekršaje u Podgorici, Cetinju, Danilovgradu i Nikšiću, osnovan je Sud za prekršaje u Podgorici sa odjeljenjima u Prijestonici, Danilovgradu i Nikšiću.

Sud za prekršaje u Podgorici sa odjeljenjima koja su forimirana u njegovom okviru nadležan je da odlučuje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i po zahtjevu za sudsko odlučivanje.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 10.06.2018.


Naslov: Redakcija