Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O RADU I O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Podneta inicijativa Ustavnom sudu da se iz zakona uklone odredbe za usklađivanje zarada na osnovu minulog rada. Advokati tvrde da je ovakvo nagrađivanje radnika diskriminatorsko i da je relikt udruženog rada

12.06.2017.


Nevladina organizacija Auditorium predala je inicijativu Ustavnom sudu kojom traže da se iz Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon) i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016 i 21/2017) ukloni usklađivanje zarada na osnovu minulog rada.

U ovim zakonima se navodi da se zarada zaposlenog povećava i preko minulog rada u skladu sa kolektivnim ugovorima. Ona zavisi od broja godina staža i može da bude i do trećine zarade kod starijih radnika. U Opštem kolektivnom ugovoru je navedeno da se zarada uvećava za svaku započetu godinu radnog staža, i to do 10 godina staža za 0,5 odsto po godini, od 10 do 20 godina je po 0,75 odsto, a za preko 20 godina staža zarada se uvećava za jedan odsto po godini staža.

Inicijativu su ispred Auditorium-a podnijeli advokati Predrag Mugoša i Vladimir Čejović.

"Osim što to uvećavanje zarada nema nikakve ekonomske logike, ono je i suštinski diskriminatorno, jer stvara ničim opravdanu razliku među zaposlenima i čini ih nejednakima pred zakonom, što je suprotno načelima Ustava Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI - dalje: Ustav), a posebno članovima 8 stav 1 i 17 stav 2. Osim toga, prema Ustavu (čl. 64), zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, što takođe treba razumjeti antidiskriminaciono, odnosno kao zabranu da zarada zavisi od nečeg drugog a ne od radnog doprinosa. Nema nikakve sumnje da se odredbe o minulom radu ne mogu smatrati kao ustavom dozvoljena 'pozitivna diskriminacija' te ni po tom osnovu ne nalazimo opravdanja za njihovo postojanje", naveli su u inicijativi Mugoša i Čejović.

Oni vjeruju da će ukidanje ove "diskriminacije" pozitivno uticati na sve zaposlene, na stanje u društvu i "pregovore takozvanih socijalnih partnera usmjeriti na stvari koje pomažu da svrha tog dijaloga doprinese eliminisanju neopravdanih razlika među zaposlenima i ukupnom daljem napretku društva a ne održavanju postojećih privilegija".

"Vjerujemo da bi nas ukidanje tog relikta udruženog rada približilo makar jedan korak realnosti, koja nam kaže da 'minuli rad' nema veze sa ekonomskim karakterom odnosa u koje spada", naveli su Mugoša i Čejović.

Oni kažu da je za državne službenike taj minuli rad isplaćen iz zaduženja pa bi pravda bila "ne samo ukidanje" nego i vraćanjem svakog centa.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, 08.06.2017.


Naslov: Redakcija