Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U – I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu, Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020. godine

12.06.2017.


U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014), Vlada je na održanoj 29. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020. godine. Strategijom su definisani ciljevi i prioriteti ekonomske politike, prikazani izazovi na putu održivog rasta i prosperiteta, kao i način njihovog ublažavanja, odnosno eliminisanja. Imajući u vidu rastuće fiskalne pritiske, utvrđene su dodatne mjere fiskalne konsolidacije kojima se obezbjeđuje puni kredibilitet javnih finansija, doprinosi stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremeno pravedniju raspodjelu socijalnih fondova, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast. Prilikom njihovog koncipiranja vodilo se računa o obezbjeđenju što ravnomjernije raspodjele poreskog tereta, pravednijoj raspodjeli socijalnih davanja i zaštiti najugroženijih slojeva društva, a uvažena je i potreba da Crna Gora, i sa aspekta visine poreskog opterećenja, ostane konkurentna destinacija za strana ulaganja. Strategijom su definisane mjere i na prihodnoj i na rashodnoj strani i njihov ukupan efekat u neto iznosu je 117 miliona eura.

Povećanje budžetskih prihoda obezbijediće se realizacijom mjera poreske politike, koje se odnose na: povećanje akcize na cigarete, povećanje akcize na gaziranu vodu sa dodatkom šećera, uvođenje akcize na ugalj i povećanje opšte stope PDV-a sa 19 odsto na 21 odsto, pri čemu je primjena ove mjere planirana od 01. januara 2018. godine.

Niža stopa PDV-a ostaje nepromijenjena, pa će se najvažnije životne namirnice i dalje oporezovati po stopi od 7 odsto, tako da se neće ugroziti standard ekonomski ranjivih kategorija stanovništva.

Smanjenje budžetskih rashoda planirano je kroz sprovođenje odgovarajućih mjera racionalizacije i štednje, pri čemu se vodilo računa da se utvrdi set mjera koji će imati najmanji negativni uticaj na životni standard i privredni rast. U skladu sa navedenim, realizovaće se sljedeće mjere: smanjenje fonda bruto zarada po osnovu smanjenja izdvajanja za varijabilni dio zarade i zapošljavanja i smanjenje zarada za grupe poslova A, B i C za 6 odsto, što zajedno sa ranijim smanjenjima čini ukupno 15 procenata.

Osim navedenog, redefinisana je i politika socijalnih davanja, posebno mjera u dijelu naknada majkama sa troje i više djece, čija realizacija podrazumijeva veći stepen pravednosti i nediskriminacije u raspodjeli socijalnih fondova.

U cilju pojačane brige o najmlađima, predviđeno je povećanje iznosa dječijeg dodatka za djecu korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, djecu korisnika dodatka za tuđu njegu i pomoć, djecu korisnika lične invalidnine i za djecu bez roditeljskog staranja za 20 odsto.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Predlogom Zakona unapređuju se postojeće odredbe koje se odnose na ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja kao i druge odredbe kojima se obezbjeđuje cilj socijalne i dječje zaštite.

U skladu sa ustavnom obavezom Vlade, utvrđen je Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U – I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine. Predlogom zakona uređuje se pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, po osnovu Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koje su prestale da važe danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda od 19. aprila 2017. godine.

Usvojen je i Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije. Planom su utvrđene mjere za suzbijanje sive ekonomije u nadležnosti različitih državnih organa, koje imaju za cilj da doprinesu smanjenju fiskalnog deficita i podstaknu privredne subjekte da poslovanje uvedu u legalne tokove. U tom cilju formirana je i Komisija za suzbijanje sive ekonomije.

U skladu sa potrebom da u proces reforme javne uprave budu uključene sve zainteresovane strane na sjednici je donijeta Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave u koji će, osim članova Vlade, biti uključeni i predstavnici iz oblasti poslovnog i civilnog sektora, sindikata, Zajednice opština i nezavisnih eksperata iz oblasti javih politika.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

U sklopu usklađivanje važećeg zakonodavstva sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016) utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji.

Usvojen je i Izvještaj o radu Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore za 2016. godinu s finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, kojim su jasnije definisane određene odredbe koje se odnose na pojedine oblike i oblasti diskriminacije i pojedine kaznene odredbe, s obzirom na to da dosadašnja zakonska rješenja nijesu pokrivale sve oblike i oblasti diskriminacije i nijesu pokazala očekivane rezultate.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona kojom se vrši izmjena pojedinih odredbi u cilju ubrzanja i pojednostavljenja carinskog postupka sa ekspresnim pošiljkama.

Donijeta je i Uredba o dopuni Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 09.06.2017.


Naslov: Redakcija