Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MINISTARSTVO EKONOMIJE: U CG registrovano 25 klastera u oblastima prehrambene industrije, drvoprerade, turizma i IT-a

12.04.2017.


"U evidenciji Ministarstva ekonomije do sada je formalno-pravo registrovano 25 klastera u oblastima prehrambene industrije, drvoprerade, turizma i IT-a, što su ujedno i oblasti u kojima je prepoznat najveći potencijal za razvoj klastera, kako na sektorskom, tako i na međusektorskom nivou. Pored toga, dodatan izazov za klastere predstavlja mogućnost internacionalizacije, prije svega sa partnerima zemalja iz okruženja, što je ujedno i uslov za apliciranje za sredstva različitih međunarodnih fondova", istakla je savjetnica u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije Milena Jovetić na Konferenciji o klasterima u Jugoistočnoj Evropi koja se održava u Dubrovniku.

Dvodnevnoj Konferenciji prisustvovala je Crnogorska delegacija koju čine predstavnici Ministarstva ekonomije, UNDP-a i četiri klastera drvoprerade iz opština Andrijevica, Berane, Rožaje i Žabljak.

"Dosadašnjim aktivnostima u Crnoj Gori ostvareni su pozitivni rezultati, posebno kada je riječ o sektorskim klasterima u kojima su privredni subjekti prepoznali značaj udruživanja i mogućnost prevazilaženja individulanih problema i ograničenih kapaciteta kroz klastere. Takođe, započete su aktivnosti na unapređenju klastera i na verikalnom nivou", ukazala je Jovetić u diskusiji na temu da li su klasteri adekvatan alat za jačanje konkurentnosti u zemljama Jugoistočne Evrope.

Ministarstvo ekonomije, u cilju jačanja konkurentnosti i razvoja preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća kroz udruživanje, od 2012. godine u kontinuitetu radi na implementaciji politike razvoja klastera u Crnoj Gori. Jedna od aktivnosti jeste program državne pomoći čiji je cilj finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Pored toga, razvoj klastera u Crnoj Gori prati značajna ulogu međunarodnih organizacija u uspostavljanju klastera, kao i implementaciji aktivnosti.

"Ministarstvo ekonomije, počev od izrade Strategije za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera, kao krovnog dokumenta klasterske politike, a dalje i kroz implementaciju programa tehničke i finansijske podrške razvoja klastera, ima uspješnu saradnju sa UN organizacijama. Podrška međunarodnih organizacija posebno je značajna u slučajevima ograničenih nacionalnih kapaciteta, a svjesni smo da je proces uspostavljanja klastera dugotrajan i da zahtijeva kontiniranu realizaciju aktivnosti", navela je Jovetić.

Ona je predstavila IPA projekat Jačanje konkurenosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj kalstera, koji je Ministarstvo ekonomije implementiralo uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, kao i tekući projekat Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji se, takođe, realizuje u saradnji sa UNDP-jem.

"Saradnja sa navedenim organizacijama usmjerena je ne samo na klastere, već i na jačanje kapaciteta državnih institucija i jedinica lokalne samouprave, kako bi iste na adekvatan način bile podrška razvoja klastera", ukazala je Jovetić.

Učešće crnogorske delagacije na Konferenciji realizovano je u okviru projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji zajednički finansiraju i implementiraju Ministarstvo ekonomije i UNDP. Stoga, obezbjeđivanje učešća predstavnika četiri klastera drvoprearde na Konferenciji još jedan je vid tehničke podrške koji Ministarstvo pruža klasterima. Crnogorski predstavnici pozvani su da, kroz učešće na Konferenciji, predstave svoje iskustvo, a ujedno da iskoriste priliku za razmjenu informacija i sticanje novih partnerstava u pravcu internacionalizacije klastera.

Organizator Konferencije u Dubrovniku je Hrvatski drvni klaster. U pitanju je specijalizovana konferencija u okviru koje, pored predstavnika državnih institucija i ostalih organizacija koje rade na politici razvoja klastera, učestvuju i predstavnici klastera, kako bi se predmetna problematika sagledala na svim nivoima u cilju definisanja daljih pravaca razvoja i razmatranja mogućnosti za zajedničko apliciranje za sredstva međunarodnih fondova.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 11.04.2017.


Naslov: Redakcija