Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Jedna od najznačajnijih novina koje Predlog zakona predviđa je ukidanje građevinske i upotrebne dozvole i uvođenje prijave radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje. Umjesto upotrebne dozvole, rješenje predviđa objedinjavanje tehničkog pregleda i stručnog nadzora, čime se sistem oslobađa duplih kontrola

12.04.2017.


Na pres konferenciji održanoj u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, ministar Pavle Radulović predstavio je prisutnim novinarima i javnosti Predlog zakona o planiranju i izgradnji.

Ključne novine koje je ministar Radulović predstavio tiču se planiranja i planskih dokumenata, uređivanja građevinskog zemljišta, uslova izgradnje objekata, stručnog nadzora i legalizacije bespravnih objekata.

Kao glavne razloge za izmjene važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji ("Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2010 - dr. zakon, 34/2011, 47/2011 - ispr., 40/2011 - dr. zakon, 35/2013, 39/2013 - ispr. i 33/2014) ministar Radulović naveo je težnju da se nastavi reformski kurs u oblasti planiranja i izgradnje, koji je u prethodnom periodu rezultirao značajnim pomakom Crne Gore na "Doing Business" listi Svjetske banke – sa 176 mjesta u 2012. godini na 91. mjesto u 2016.

"Želimo da dodatno pojednostavimo procedure i napravimo ih transparentnijim, kako bismo svi uživali benefite od njih", naveo je ministar Radulović u uvodnom izlaganju.

U dijelu koji se tiče planiranja, novi Predlog zakona predviđa uvođenje samo dvije vrste planskih dokumenata u Crnoj Gori – Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore. Planske dokumente će izrađivati Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a donositi Skupština Crne Gore.

Jedna od najznačajnijih novina koje Predlog zakona predviđa je ukidanje građevinske i upotrebne dozvole i uvođenje prijave radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje. Umjesto upotrebne dozvole, rješenje predviđa objedinjavanje tehničkog pregleda i stručnog nadzora, čime se sistem oslobađa duplih kontrola.

Predlog zakona tretira i legalizaciju bespravno sagrađenih objekata i u tom dijelu predviđa legalizaciju jedino i samo ako je bespravni objekat predviđen važećim planskim dokumentom ili Planom generalne regulacije Crne Gore. Primjena Zakona na bespravno izgrađene objekte rezultiraće time da bespravno izgrađeni objekti koji su predviđeni važećim planskim dokumentima, odmah nakon stupanja na snagu Zakona mogu započeti postupke legalizacije.

U skladu sa članom 9 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 27. novembra 2015. godine dalo na javnu raspravu tekst Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi predloge, sugestije i komentare na Nacrt zakona u roku od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva za učešće u raspravi. Zbog velikog interesovanja za Nacrt zakona, javna rasprava je produžena za 20 dana, do 26. januara 2016. godine.

Javna rasprava je sprovedena i organizovanjem okruglih stolova u skladu sa Javnim pozivom, i to u Privrednoj komori za asocijacije privrednika i u Ministarstvu održivog razvoja i turizma za predstavnike državne i lokalne uprave, NVO sektor u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata i zaštitu prava lica sa invaliditetom, itd. Takođe, organizovani su i okrugli stolovi za predstavnike Montenegro biznis alijanse, Inženjerske komore Crne Gore i Unije poslodavaca Crne Gore.

Rad na izradi Predloga zakona produžen je zbog velikog broja sugestija za unapređenje teksta Zakona pristiglih tokom i nakon održavanja Javne rasprave i okruglih stolova. Predlog zakona je u martu 2017. godine upućen na sugestije i mišljenja svim Ministarstvima u Vladi Crne Gore, Upravi na inspekcijske poslove, Sekretarijatu za zakonodavstvo, Zajednici opština Crne Gore, svim jedinicama lokalne samouprave, udruženjima poslodavaca (Unija poslodavaca, Privredna komora Crne Gore, MBA, Američka privredna komora) i Inženjerskoj komori Crne Gore.

U zaključku, ministar Radulović je najavio održavanje okruglog stola na koji će biti pozvana stručna javnost i na kojem će zainteresovanim učesnicima detaljnije biti prezentovana zakonska rješenja, a koji će biti održan 19. aprila 2017. godine. 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 10.04.2017.


Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija