Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Preciznije regulisanje troškova koje plaćaju roditelji djece koja borave u javnim predškolskim ustanovama, kao i načina i namjene trošenja sredstava koja se ostvare pa ovom osnovu


Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju preciznije će regulisati troškove koje plaćaju roditelji djece koja borave u javnim predškolskim ustanovama.

Razlog za izmjene važećeg Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. list RCG", br. 64/2002, 49/2007, 80/2010 i 40/2011 - dr. zakon) su i preporuke Državne revizorske institucije i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda da se Zakonom uredi način i namjena trošenja sredstava koja se ostvare pa ovom osnovu.

Zakon su predložili poslanici Branka Tanasijević, Radosav Nišavić, Saša Pešić, Rešid Adrović, Vuk Roćen, Jelisava kalezić, Draginja Vuksanović i Andrija Popović.

Prema Prijedlogu zakona, troškove boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta u predškolskoj ustanovi plaća roditelj.

Međusobna prava i roditelja i ustanove uređuju se ugovorom. Visinu ovih troškova utvrđuje upravni odbor javne predškolske ustanove, uz saglasnost Ministarstva prosvjete.

Prilikom određivanja troškova boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta u javnoj ustanovi uzimaju se u obzir broj članova porodičnog domaćinstva, visina prihoda pa članu domadinstva i broj djece iz domaćinstva upisanih u ustanovu.

"Utvrđivanje visine troškova boravka i ishrane, odnosno boravka djece u javnim predškolskim ustanovama i raspodjela sredstava koja su ostvarena pa osnovu plaćanja troškova boravka bliže se uređuje propisom Ministarstva", kaže se u obrazloženju.

U odnosu na postojeće stanje, Prijedlogom zakona se predlaže da roditelji plaćaju troškove boravka i troškove ishrane djece za realizovanje odgovarajućeg obrazovnog programa u javnoj ustanovi.

"Na ovaj način neće se ugroziti kvalitet ishrane djece u ovim ustanovama jer će se cjelokupna sredstva koja roditelj plaća za ishranu koristiti samo za podmirenje tih troškova. Sredstva ostvarena po osnovu plaćanja troškova boravka koriste se za poboljšanje materijalnih, higijensko-tehničkih i bezbjednosnih uslova boravka djece", kaže se u obrazloženju.

Predlaže se da djetetu bez roditeljskog staranja, čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice ili iz najosjetljivijih grupa stanovništva troškove boravka i ishrane, odnosno boravka u javnoj predškolskoj ustanovi, plaća centar za socijalni rad na čijoj je teritoriji prebivalište djeteta, odnosno roditelja.

Izvor: Vebsajt CdM, 11.04.2016.