Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

BUDŽETSKO ZAKONODAVSTVO: Crna Gora već 5 godina nema budžetskog inspektora

12.03.2021.


Iako se Zakon o budžetu svake godine krši, što uredno u izvještajima konstatuje Državna revizorska institucija (DRI), pa su nedozvoljene pomoći i budžetska prekoračenja u trošenju sredstava redovna pojava, država i dalje nema budžetskog inspektora. Ta pozicija osmišljena je kako bi se pojačala kontrola trošenja budžetskih sredstava i provjeravalo da li se namjenski troše zakonski opredijeljena sredstva.

Pozicija budžetskog inspektora je upražnjena od decembra 2016. godine, kadaje dotadašnji budžetski inspektor Milovan Vujović prešao na poziciju državnog sekretara Ministarstva zdravlja. Vujović je poziciju bucetskog inspektora obavljao od 1. januara 2014. god ine do decembra 2016.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) kazali su nam da u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti rade na odabiru adekvatnih kandidata koji treba da ispune odgovorne aktivnosti propisane zakonom.

Državna sekretarka Ministarstva finansija Mila Kasalica za “Dan” je saopštila da se interni razgovori u pripremi realizacije ovih zadataka rade uz punu savjesnost da se budžetskom inspektoru obezbijedi cjelovit model rada u primjeni zakona.

Ukoliko interni resursi ne budu dovoljni za ispunjavanje kvalitetnog pristupa obavezama i odgovornostima budžetskog inspektora, pitanje izbora će se rješavati u saradnji sa nadležnim timovima javne uprave preko zavnog oglašavanja. MFSS će se zalagati da budžetski inspektor ima svoj tim. Obaveze i odgovornosti tima budžetskog inspektora biće u funkciji jačanja transparentnosti javnih tokova novca. Budžetski inspektor će kontrolisati upravljanje novcem poreskih obveznika i javne novčane tokove učiniti uvezanim i kontrolisanim, uz praćenje zakonom definisane dokumentacije. Rad budžetskog inspekora će se reformom unutrašnje kontrole i interne revizije MFSS-a povezati da se realizuje zajednički institucionalni napor da bi se ostvarili željeni rezultati ušteda u javnim tokovima novca, navela je Kasalica.


IZVOR: Vebsajt Bankar, 10.03.2021.


Naslov: Redakcija