Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI IZMJENE SETA PORESKIH ZAKONA

12.02.2019.


U programu rada za ovu godinu Vlada je planirala da donese 85 predloga zakonskih rješenja, među kojima izmjene zakona o PDV, porezu na dobit, privatno-javnom partnerstvu, igrama na sreću, inspekcijskom nadzoru…

Većina zakonskih rješenja će prije usvajanja biti dostavljena Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, a za većinu će morati da se radi analiza, jer će imati uticaja na poslovni ambijent, budžet države.

Programom je predviđeno i praćenje 25 prioritetnih razvojnih projekata i 226 obaveza iz tematskog i normativnog dijela.

Izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017 i 50/2017) uskladiće se sa evropskom direktivom o oporezivanju polovnih proizvoda i putničkih agencija. Zakon će biti usklađen sa EU praksom o utvrđivanju detaljnih pravila za povraćaj PDV obveznicima koji nemaju sjedište u državi članici koja vraća ovaj porez.

Predlog izmjena će biti dostavljen EK na mišljenje, a imaće uticaj na poslovni ambijent zbog čega će prije predloga biti urađena detaljna analiza. Detalji nijesu saopšteni, ali je ranije rečeno iz Ministarstva finansija da se ne očekuje smanjenje stope ovog poreza na polovne proizvode. Planirane su za drugi kvartal izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016).

"U cilju dalje finansijske konsolidacije budžeta predlaže se uvođenje novog izvora dohotka po osnovu obavljanja sportske djelatnosti, kao i prihoda od autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine i prihoda samostalnih stručnjaka u kulturi", navedeno je u Vladinom dokumentu, ali se ne navode detalji jer će se, kako je objašnjeno, na tome tek raditi.

I ove izmjene će imati uticaja na poslovni ambijent, pa će im prethoditi detaljna analiza.

Do juna je planirano i donošenje Predloga zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga kojim će biti predložena cjelokupna zamjena postojećeg sistema i uvođenje onlajn modela. Ministarstvo finansija će i prilikom predlaganja ovog zakona uraditi kompletnu analizu.

Za treći kvartal je u planu izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016), odnosno njegovo usklađivanje sa evropskom praksom o zajedničkom sistemu oporezivanja za matične i zavisne kompanije u različitim državama članicama kako bi se eliminisalo dvostruko oporezivanje prihoda po osnovu dividendi i druge podjele dobiti koje zavisne kompanije plaćaju svojim matičnim kompanijama. Zakonsko rješenje će biti usklađeno u dijelu o kamatama i autorskim naknadama među povezanim kompanijama u različitim državama članicama. I ovaj predlog će biti dostavljen EK, a biće urađena analiza jer je procijenjeno da će imati uticaj na poslovni ambijent.

Takođe za treći kvartal, planirane su izmjene Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012, 8/2015 i 47/2017) zbog usklađivanja sa evropskim direktivama u dijelu koji se odnosi na uzajamnu pomoć i automatsku razmjenu informacija u poreske svrhe između država članica EU. I on će biti dostavljen EK a prethodiće mu analiza zbog uticaja na poslovni ambijent, građane i privredu.

Planirana je i izmjena Zakona o poreskim savjetnicima ("Sl. list RCG", br. 26/2007 i 34/2007 - ispr.) i usklađivanje sa direktivama EU stvaranje pravnog okvira kojim se osigurava sloboda osnivanja i slobodno pružanje usluga, uz obavezu pojednostavljenja administrativnih postupaka. I ovaj zakon će imati uticaja na poslovni ambijent, građane i privredu i biće proslijeđen EK na mišljenje.

Do kraja marta trebalo bi da bude donesen i Predlog zakona o igrama na sreću, kojim će se, kako navode, unaprijediti sistem priređivanja, kroz kreiranje trajnih i održivih rješenja. Cilj je, kako se navodi, promovisanje principa konkurencije i ostvarivanja dodatnih prihoda u budžetu države. I njemu će prethoditi detaljna analiza.

Do juna biće donesen i Predlog zakona o računovodstvu javnog sektora, kojim će se stvoriti uslovi za uvođenje obračunskog računovodstva u javnom sektoru.

Izrada zakona je prvi korak u približavanju međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i standardima finansijskog izvještavanja ocijenjeno je u Vladinom programu. U programu rada je i donošenje izmjena zakona o koncesijama, elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, zaštiti potrošača, komunalnim djelatnostima…


IZVOR: Vebsajt RTCG, 07.02.2019.


Naslov: Redakcija