Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU NAPLATE PORESKIH POTRAŽIVANJA IMOVINOM PORESKIH OBVEZNIKA: Uredbom je propisano da se poreski dug odnosi na obaveze čiji iznos prelazi 100.000 eura, a imovinom poreskog obveznika smatra se stambeno-poslovna zgrada, stambena jedinica i poslovni objekat


Vlada Crne Gore usvojila je 11. februara 2016. godine Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika, kojom je predviđena naplata do deset miliona eura ukupno, saopštio je ministar finansija, Radoje Žugić.

Donošenjem Uredbe pruža se mogućnost poreskim obveznicima da se rasterete poreskog duga, kako bi se izbjegla blokada računa i omogućilo poslovanje u otežanim uslovima zbog ukupne ekonomske situacije i nelikvidnosti. Istovremeno, na ovaj način će se postići i efikasnija naplata budžetskih prihoda.

Ministar je rekao da je pravni osnov za takav akt Zakon o budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Sl. list CG", br. 79/2015), koji je definisao da se u ovoj godini do nivoa od deset miliona eura može naplatiti poresko potraživanje imovinom poreskih dužnika.

"Radi se o jednoj od mjera na sanaciji poreskog duga kao jednog od važnijih elemenata poreske i ukupne fiskalne ranjivosti", rekao je Žugić.

Prema njegovim riječima, imovina mora biti funkcionalna i cijeni se sa aspekta da bude u funkciji države i državnih organa, kao i da se tom naplatom ostvare uštede koje se tiču plaćanja zakupa državnih organa.

"Uredba doprinosi i uštedama i funkcionalnosti. Proces naplate je na inicijativu Poreske uprave, koja se dostavlja međuresorskoj radnoj grupi koju formira ministar finansija. Ona ocjenjuje cjelishodnost predloga i dalje konačnu odluku donosi Vlada", objasnio je Žugić.

Uredbom će, kako je rekao, uspjeti da naplate poreska potraživanja kod onih poreskih dužnika koji su solventni, a nijesu likvidni.

Uredbom je propisano da se poreski dug odnosi na obaveze čiji iznos prelazi 100.000 eura, a imovinom poreskog obveznika smatra se: stambeno-poslovna zgrada, stambena jedinica i poslovni objekat.

Izvor: Vebsajt CdM, 11.02.2016.