Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REVIDIRANJE VOZAČKIH DOZVOLA PO OSNOVU LJEKARSKIH IZVJEŠTAJA: Izdavanje ljekarskih uvjerenja, ali i sami sistem polaganja vozačkog ispita obavljaće se po strožim kriterijumima

12.01.2018.


Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležni organi ove godine realizovaće plan revidiranja vozačkih dozvola po osnovu ljekarskih izvještaja.

Za crnogorske vozače je posebno bitno da će se izdavanje ljekarskih uvjerenja, ali i sami sistem polaganja vozačkog ispita obavljati po strožim kriterijumima.

Prema Akcionom planu za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, predviđeno je da Hitna pomoć mora imati tačno vrijeme odgovora za dolazak na mjesto nesreće.

U Akcionom planu, usvojenom krajem prošle godine, se kritikuje Ministarstvo zdravlja, zbog neispunjenja dva cilja od kojih se jedan odnosi na izradu efikasne baze registra traumatizama.

"I drugi koji se odnosi na uspostavljanje stabilnog izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja i kontrolnim zdravstvenim pregledima, te izdavanju ljekarskih uvjerenja za vozače motornih vozila, uvjerenja o privremenoj nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola po osnovu ljekarskih izvještaja", piše u Planu.

Dokument konstatuje da je cilj uspostavljanje stabilnog i efikasnog sistema izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja, kontrolnim zdravstvenim pregledima, izdavanju privremene nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola

Revidiranje vozačkih dozvola

U izvještaju se između ostalog navodi da će Fondu za zdravstveno osiguranje biti dostavljene sve potrebne informacije u cilju izrade projektnog zadatka za implementaciju centralizovanog informacionog sistema koji će podržavati stabilan sistem izvještavanja, monitoringa i evidencije izdavanja ljekarskih uvjerenja u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

Takođe, navedeno je da Ministarstvo zdravlja radi na uspostavljanju radne grupe koja će biti tehnička podrška na realizaciji ove aktivnosti.

Biće i realizovan projekat povezivanja elektronske evidencije privremeno oduzetih vozačkih dozvola sa Registrom novčanih kazni i prekršajnom evidencijom Ministarstva pravde.

"Od Ministarstva pravde krajem 2017.godine obezbijeđeni su serveri koji su omogućili povezivanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije sa Registrom novčanih kazni i prekršajnom evidencijom. Od Ministarstva unutrašnjih poslova angažovan je eksterni izvođač čiji će zadatak biti izrada odgovarajućeg aplikativnog rješenja. Sa izvođačem je u decembru potpisan ugovor sa rokom realizacije od 30 dana, tako da će navedena aktivnost sasvim sigurno biti realizovana u prvoj polovini januara naredne godine. Druga aktivnost koja se sastoji u izradi elektronske evidencije vozila koja su podvrgnuta tehničkom pregledu, kao i o utvrđenim nepravilnostima na vozilima, nije realizovana i ista će biti prenesena u 2018.godinu", piše u Planu.

Nove komisije i novi testovi za polaganje: Navodi se da su formirane su nove komisije za polaganje vozačkih ispita. Kada je u pitanju izrada novih testova formirana je radna grupa koju čine predstavnici svih relevantnih partnera. Takođe, urađen je nacrt zadataka za testove i definisan obim pojedinih zadataka u testu.

Takođe, Zavodi za hitnu medicinsku pomoć dobiće neke nove zadatke.

"Potrebno je izvještavanje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć po definisanim parametrima, vrijeme odgovora, time response, hitne medicinske pomoći u slučajevima saobraćajnih udesa na čitavoj teritoriji Crne Gore", zaključuje se u dokumentu.

Podsjetimo, nadležni sudovi nijesu blagonaklono gledali na projekte revidiranja i oduzimanja vozačkih dozvola.


IZVOR: Vebsajt CdM, 09.01.2018.


Naslov: Redakcija