Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: U 2015. godini naplaćeno 874.976.825 eura poreza


Ukupna neto naplata poreza i doprinosa u 2015. godini iznosila je 874.976.825 eura, čime je plan budžeta za 2015. godinu premašen za 19 miliona eura, navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Najbolji rezultati naplate ostvareni su kod koncesionih naknada i to u neto iznosu od 36.751.841,56 eura, što je za čak 50 odsto odnosno više od 12 miliona eura iznad planiranog, a treba pomenuti i naplatu doprinosa za socijalno osiguranje, koja je iznosila 440.453.138,77 eura ili 23 miliona eura više od planiranog.

"Naročito treba izdvojiti naplatu poreza od samostalne advokatske djelatnosti, koja je samo na teritoriji Podgorice, Danilovgrada i Cetinja u 2015. godini iznosila 3.312.138,47 eura, od čega je u decembru naplaćeno 865.110,74 eura (97 odsto više nego u decembru 2014. godine), zahvaljujući primjeni intenzivnih i neselektivnih mjera naplate. Takođe, u 2015. godini ostvarena je naplata od preko 52 miliona eura zaostalih poreskih potraživanja", poručuju iz Poreske uprave.

Kako dalje ističu, u decembru 2015. godine ostvaren je rekordno dobar rezultat naplate poreza, i to u neto iznosu od 100.987.766,39 eura, što je 20 miliona eura iznad plana, koji je iznosio 81.017.940,82 eura za navedeni mjesec.

"Imajući u vidu uspjeh u obezbjeđenju budžetskih prihoda na kraju 2015. godine, koji je direktni rezultat posvećenosti i zalaganja poreskih službenika, varijabilna naknada isplaćena je uz decembarsku zaradu svim zaposlenim u Poreskoj upravi i to u iznosu od po 200 eura. Takođe, na kraju 2015. godine, uz isplatu odgovarajućeg iznosa otpremnine, devetnaest službenika Poreske uprave završilo je radni odnos zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju, dok su dvije službenice iskoristile pravo na nadoknadu po osnovu rođenja troje ili više djece", piše u saopštenju.

Uporedo sa realizacijom aktivnosti na naplati planiranih prihoda, tokom novembra i decembra 2015. godine, shodno preporukama Državne revizorske institucije i Međunarodnog monetarnog fonda, izvršena je detaljna analiza trenutnog stanja Poreske uprave i prepoznati glavni problemi u njenom funkcionisanju, vezani za nepostojanje integrisanog informacionog sistema, sveobuhvatnog i centralno razvijenog plana za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa, te organizacije rada, tj. odsustva značajnog broja službenika sa posla zbog bolovanja, što za posledicu imalo da su poreski prihodi Crne Gore niži od potencijalnih prihoda.

"Poseban prioritet u 2016. godini biće na zamijeni tradicionalnog programa za obezbjeđenje poštovanja propisa zasnovanog uglavnom na mjerama inspekcijskog nadzora implementacijom sveobuhvatnog strateškog pristupa upravljanju rizicima, koji obuhvata optimalnu kombinaciju aktivnosti vezanih za edukaciju i pomoć poreskim obveznicima, razjašnjenje poreskih propisa, pojednostavljenje procedura, inspekcijski nadzor, prinudne naplate i informisanje, radi podsticanja dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika. Međunarodna iskustva pokazuju da ovakav pristup na dugoročnoj osnovi daje bolje rezultate u smislu povećanja stepena poštovanja poreskih propisa, a samim tim i efikasnije naplate poreskih prihoda", navodi se u saopštenju.

I u 2016. godini akcenat Poreske uprave biće na naplati budžetskih prihoda, suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, pri čemu će se paralelno raditi i na realizaciji zacrtanih ciljeva vezanih za dalje povećanje efikasnosti funkcionisanja ove institucije, modernizacijom poslovnih procesa, integracijom, stabilizacijom i nadgradnjom informacionog sistema, ali i uspostavljanjem sveobuhvatnog strateškog pristupa upravljanju rizicima, u skladu sa preporukama Državne revizorske institucije, međunarodnih partnera - Evropske Komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke i najboljom međunarodnom praksom.

"Reforma Poreske uprave započeće izmjenom organizacione strukture kojom će biti formiran Sektor za ljudske resurse i logistiku, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu i integritet, Odjeljenje za razvoj i Odjeljenje upravljanje rizicima, te odsijeci za međunarodnu saradnju i elektronske poreske prijave", poručuju iz Poreske uprave.

Kako dodaju, imajući u vidu da zaposleni u Poreskoj upravi predstavljaju najvažniji i nadragocjeniji resurs ove institucije, posebna pažnja biće posvećena daljem kadrovskom jačanju, stvaranjem i zadržavanjem stručnih i obučenih kadrova, a prioritet će biti izrada procedura za mjerenje učinka zaposlenih, kao i podsticanje motivisanosti i produktivnosti u radu, dvosmjernom komunikacijom i izgradnjom odnosa povjerenja između menadžmenta i zaposlenih, ali i prepoznavanjem ljudi sa visokim potencijalom i pravičnim nagrađivanjem izuzetnih rezultata, između ostalog, i rješavanjem stambenih potreba zaposlenih Poreske uprave.

"Sveobuhvatna reforma Poreske uprave biće realizovana u cilju izgradnje kapaciteta za realizaciju redovnih poslovnih procesa i ostvarenje zacrtanih zadataka, a naročito ambiciozno postavljenog plana naplate poreza, koji u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu iznosi oko 912 miliona eura, kao i budućih izazova koji su pred Poreskom upravom sa aspekta obezbjeđenja budžetskih prihoda i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt CdM, 11.01.2016.