Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: Produžen rok za prijavu za učešće u projektu 1000+ stanova do 26. februara 2016. godine


Ministarstvo održivog razvoja i turizma produžilo je rok za sve građevinare koji žele da učestvuju u projektu 1000+ stanova, kroz koji bi građani trebalo da kupe stanove pod povoljnim uslovima. Građevinske firme će moći da se prijavljuju do 26. februra 2016. godine.

Vlada Crne Gore poziva investitore – privredna društva čija je osnovna djelatnost građenje objekata da ponude izgrađene i individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima. Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1089 eura. Izuzetno, cijena neto korisne površine individualnog stambenog objekta, može biti do 1200eura/m2, u kom slučaju su korisnici koji odaberu te objekte, dužni da razliku u cijeni doplate iz svojih sredstava.

Kroz ovaj projekat, stambeno pitanje bi trebalo da riješi 500 porodica, odnosno oko hiljadu i po ljudi. Građani koji na ovaj način dobiju kredit, sami treba da odluče od koje građevinske kompanije kupuju stan. Kamata iznosi 3,99%, a, rok otplate je 20 godina.

Kredit može da dobije građanin čija plata iznosi do 600 eura, i čiji punoljetni članovi porodice zarađuju do 420 a, maloljetni do 300 eura.

Ipak, za kredit mogu da konkurišu i mladi bračni parovi koji zajedno prosječno zarađuju 970 eura.

Prioritet imaju građani koji rade u javnom sektoru, kao i supružnici koji imaju do 35 godina. Osim njih, pravo na kredit imaju samohrani roditelji, lica sa invaliditetom, roditelji djece sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtva nasilja u porodici.

Uslovi su sljedeći:

- da ste crnogorski državljanin

- da rješavate stambenu potrebu u mjestu prebivališta

- da nemate u svojini stambeni objekat ili u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;

- da član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita

- da nemate u svojini stambeni objekat ili u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;

- da član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita

Javni poziv za građane trebalo bi da bude raspisan krajem februara, i trajaće 30 dana.

Izvor: Vebsajt CdM, 10.02.2016.