Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREDNI SUD: U 2018. godini riješeno 4.169 predmeta

11.01.2019.


Privredni sud Crne Gore je i u 2018. godini obezbijedio strankama koje pristupaju sudu očekivanu pravnu sigurnost, a svojom ažurnošću opravdao ulogu najefikasnijeg i najažurnijeg suda u državi posljednjih godina, ukazao je u predsjednik Suda Blažo Jovanić.

On podsjeća da je Privredni sud bio najažurniji sud u crnogorskom sudstvu i u 2016. i u 2017. godini, prema mjerilima CEPEJ (Evropska komisja za efiksanost pravosuđa), sa stopom ažurnosti od 109,27, odnosno 112,86 odsto.

"Nakon što je smanjen zaostatak predmeta za skoro 1.000 predmeta, budući da je sud na kraju 2014. godine imao neriješenih 2.246 predmeta, a na kraju 2018. godine ima neriješen 1.261. predmet, Privredni sud je postao ažuran sud u kome se strankama obezbjeđuje pravna sigurnost u efikasnom postupku i u razumnom roku. Posebna pažnja u 2018. godini posvećena je rješavanju starih predmeta, kako je to predviđeno i Planom rada za prethodnu godinu, pa je u skladu s tim planom u stečajnom referatu riješeno više od 30 predmeta starijih od tri godine, dok je u parničnom referatu trend smanjenja broja starih predmeta, nastao u prethodnim godinama, nastavljen", istakao je Jovanić.

Prema njegovim riječima, u 2018. godini sud je primio 4.315 predmeta, a riješio je 4.169 predmeta.

Jovanić navodi da je tokom prošle godine stečajni postupak otvoren nad 556 društava, dok je u prethodnoj 2017. godini stečajni postupak otvoren nad 644 društva.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 09.01.2019.


Naslov: Redakcija