Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Najznačajnije izmjene odnose na način sazivanja i održavanja sjednica skupštine opštine, kako bi se spriječilo odugovlačenje, odnosno odlaganje rada sjednica propisivanjem rokova za njihovo održavanje. Skupština opštine smatra se konstituisanom izborom njenog predsjednika, propisivanjem roka u kome se bira predsjednik skupštine (60 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora), pri čemu se uvode i zakonski mehanizmi Vlade u slučaju nepoštovanja propisanih rokova


Predsjednik opštinske Skupštine biće izabran u roku od 60 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, predviđeno je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se unapređuju normativne pretpostavke za kvalitetnije i efikasnije ostvarivanje prava građana i organa vlasti na lokalnom nivou.

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Crne Gore 17. decembra 2015. godine.

Najznačajnije izmjene odnose na način sazivanja i održavanja sjednica skupštine opštine, kako bi se spriječilo odugovlačenje, odnosno odlaganje rada sjednica propisivanjem rokova za njihovo održavanje.

Navodi se da se skupština smatra konstituisanom izborom njenog predsjednika, propisivanjem roka u kome se bira predsjednik skupštine (60 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora), pri čemu se uvode i zakonski mehanizmi Vlade u slučaju nepoštovanja propisanih rokova.

Kada je u pitanju sazivanje redovnih sjednica, predložen je deblokirajući mehanizam.

"Predsjednik opštine može sazvati sjednicu skupštine opštine u roku od osam dana u slučaju kada predsjednik skupštine ne sazove po sopstvenoj inicijativi bar jednom u tri mjeseca, na zahtjev predsjednika opštine, trećine odbornika i na inicijativu određenog broja građana", navodi se u obrazloženju.

Nadležnosti skupština i predsjednika opštine biće proširene uvođenjem novih zakonskih rješenja kojim se regulišu određena pitanja iz oblasti službeničkih odnosa lokalnih službenika i namještenika na koja, zbog njihove specifičnosti, nije moguće primijeniti propise o državnim službenicima i namještenicima.

Predloženo je da skupština opštine bude nadležna za izbor i razrješenje potpredsjednika opštine i za donošenje godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika.

Izmjene nadležnosti predsjednika opštine odnose se na ovlašćenje da daje predlog skupštini za izbor i razrješenje potpredsjednika opštine, imenuje i razrješava starješinu organa lokalne uprave, rukovodioca stručne službe, rukovodioca posebne službe.

"Da postavlja i razrješava menadžera, podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom i radu organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi najkasnije do 1. juna tekuće godine za prethodnu godinu", navodi se u Prijedlogu zakona.

Novim propisima se normativno jača uloga, odnosno funkcionisanja glavnog administratora i menadžerska funkcija. "Regulišu se statusna pitanja lokalnih službenika i namještenika i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou".

Prijedlogom zakona reguliše se nadzor centralnih organa nad radom i aktima organa lokalne samouprave, u skladu sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Adekvatnije se, kako se navodi, reguliše međuopštinska saradnja u cilju stvaranja preduslova za njeno unapređenje.

"Praksa je pokazala da odredbe važećeg Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003 i 44/2003 - ispr. i "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010 i 1/2015) koje se odnose na međuopštinsku zajednicu nijesu zaživjele u praksi kako se očekivalo, pa je predložen širi normativni okvir kojim će se unaprijediti ovaj važan vid saradnje kako bi opštine zajednički, na ekonomičniji i racionalniji način vršile poslove", kaže se u obrazloženju.

Izvor: Vebsajt CdM, 08.01.2016.