Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: U 2015. godini najviše žalbi na način zapošljavanja državnih službenika


Kontrola zapošljavanja državnih službenika i namještenika uveliko je bila predmet raznih negativnih pritužbi subjekata nadzora upravnih inspektora, koji su kontrolisali zapošljavanje više od 2.300 na opštinskom i preko 300 službenika na državnom nivou.

Inspekcijski nadzor, prema Planu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) obavljaju upravni inspektori koji su prošle godine izvršili nadzor kod 123 subjekta, izrekli 33 novčane kazne i podnijeli osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Od toga je nadzor izvršen kod 118 organa i službi lokalne uprave, i to u opštinama Kolašin, Ulcinj, Budva, Tivat, Bar, Andrijevica, Plužine, Šavnik, Plav i Pljevlja, kao i u Podgorici.

"Inspekcijskim pregledima kod svih subjekata nadzora upravna inspekcija je sačinila ukupno 265 zapisnika o izvršenom inspekcijskim pregledima, donijela 26 rješenja o naredbi za otklanjanje nepravilnosti, izrekla 33 novčane kazne kao upravne mjere, izrekla pet upravnih mjera o zabrani obavljanja poslova i podnijela osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", naveli su iz MUP-a.

Upućeno je i obavještenje Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi o osnovima sumnje za postojanje obilježja bića krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

"Kako je kontrola zapošljavanja državnih službenika i namještenika uveliko bila predmet raznih negativnih pritužbi od strane subjekata nadzora, ističemo da je njen osnovni cilj bio da donosioci odluka u postupku zasnivanja radnog odnosa u organima državne uprave, uključujući i lokalnu upravu upozore na obavezu da se zapošljavanje i raspoređivanje službenika mora sprovoditi u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 50/2011 - ispr., 66/2012, 34/2014 i 53/2014 - dr. zakon)", pojasnili su iz MUP-a.

Kako su naveli, u okviru tih aktivnosti Upravna inspekcija je kontrolisala zapošljavanje preko 2.300 službenika na opštinskom nivou i preko 300 službenika na državnom nivou, a po inicijativi osnovnog državnog tužilaštva Nikšić, iskontrolisano je zapošljavanje oko stotinu zaposlenih u organima lokalne uprave te opštine.

Iz MUP-a su poručili da će osim zapošljavanja, posebna pažnja upravne inspekcije i u narednom periodu biti posvećena transparentnosti rada i odlučivanju u propisanim rokovima kako bi državna uprava u što većoj mjeri odgovorila svom osnovnom zadatku da bude servis svojih građana.

Na državnom nivou inspekcijski nadzor po Planu izvršen je u ministarstvima nauke, saobraćaja i pomorstva, pravde, poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Kod većine navedenih subjekata nadzora inspekcijski nadzor izvršen je više puta, a iz MUP-a su dodali da su inspekcijski nadzori po Planu sveobuhvatni, što podrazumijeva kontrolu zapošljavnja i raspoređivanja svih zaposlenih državnih službenika i namještenika i druge obasti iz službeničkih odnosa.

"Zatim transparentnost rada državnih organa i organa lokalne uprave i primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012), postupanje u rokovima i po pravilima upravnog postupka, odnosno upravno rješavanje i primjenu drugih zakonskih propisa iz nadležnosti upravne inspekcije", rekli su iz tog resora.

Predmet pažnje Upravne inspekcije po inicijativama za inspekcijski nadzor bilo je više od 80 subjekata nadzora, što skupa, sa postupcima po Planu u prošloj godini, obuhvata preko 200 subjekta nadzora.

Najviše podnesenih inicijativa odnosilo se na slobodan pristup informacijama, u čemu po broju podnesenih inicijativa prednjači nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

"U toku godine obrađeno je više od 400 podnesenih inicijativa MANS-a za slobodan pristup informacijama, s tim što su se obično podnesene inicijative koje su se odnosile na isti subjekat nadzora, spajale zbog efikasnosti u jedan postupak inspekcijskog nadzora", rekli su iz MUP-a.

Prema njihovim riječima, u vezi sa primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama obrađeno je još 170 inicijativa, od čega je 117 inicijativa bilo posvećeno kontroli kancelarijskog poslovanja, po inicijativi Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Ostale inicijative pretežno su se odnosile na primjenu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011) i na primjenu zakonskih i drugih propisa kojima je definisano zapošljavanje državnih službenika i namještenika i njih je u radu bilo ukupno 120.

"Upravni inspektori su u toku prošle godine u postupcima inspekcijskog nadzora po Planu djelovali preventivno i ukazivali na utvrđene nepravilnosti i obavezivali su subjekte nadzora da nepravilnosti otklone u datom roku, a tek onda se pristupalo represivnim mjerama", naveli su iz tog resora.

U postupcima po inicijativama obično se postupalo represivno, što naravno isključuje situacija u kojoj kod subjekta nadzora nijesu utvrđene nepravilnosti.

Izvor: Vebsajt CdM, 09.01.2016.