Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

10.12.2018.


Ministarstvo kulture objavilo je 7.12.2018. godine Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o elektronskim medijima.

Ovim zakonom će se u skladu sa Direktivom o izmjeni direktive o audio vizuelnim medijskim uslugama 2010/13/EU usvojenom u Evropskom parlamentu 02. oktobra 2018.godine, koju su članice EU i zemlje pristupnice dužne implementirati u svoje zakonodavstvo, dodatno urediti pitanje pružanja audio vizuelnih medijskih usluga u Crnoj Gori. Takođe, ovim zakonom u svrhu konzistentnosti i cjelovitosti seta medijskih zakona izvršiće se usaglašavanje sa rješenjima iz Zakona o medijima.

S tim u vezi, Ministarstvo kulture, kao nadležni organ, obrazuje radon tijelo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenog akta. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima elektronskih medija u Crnoj Gori da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statute ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radon tijelo;
- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radnotijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javne funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radon tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javne funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u random tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javne funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu kulture, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: Njegoševa bb, 81 250 Cetinje, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u random tijelu za izradu Predloga zakona o elektronskim medijima.

Propisani obrazac možete preuzeti ovdje.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 7.12.2018.


Naslov: Redakcija