Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ETIČKI KODEKS SUDIJA: Propisano je da će sudija svojim ponašanjem u sudu i van suda poštovati i razvijati standarde ponašanja, koji doprinose očuvanju ugleda suda i izgradnji povjerenja javnosti u pravosuđe. Kazna za kršenje Kodeksa je novčana

10.11.2017.


Komisija za etički kodeks Sudskog savjeta utvrdila je da se sudija Osnovnog suda u Ulcinju P.L. nije etički ponašao kada je ljetos na magistrali dočekivao turiste i sprovodio ih u svoje apartmane.

P.L. je tokom turističke sezone, duž Jadranske magistrale između Bara i Ulcinja, često zaustavljao turiste i nudio im smještaj u apartmanima u uvali Utjeha.

Komisija Sudskog savjeta postupila je po inicijativi Ulcinjanina S.K..

"Komisija je utvrdila da eksponirano ponašanje imenovanog sudije predstavlja povredu odredbe člana 7 Etičkog kodeksa sudija ("Sl. list CG", br. 16/2014 i 24/2015)", piše u odluci Komisije.

Tim članom Kodeksa propisano je da će sudija svojim ponašanjem u sudu i van suda poštovati i razvijati standarde ponašanja, koji doprinose očuvanju ugleda suda i izgradnji povjerenja javnosti u pravosuđe.

Kodeksom je takođe propisano da je sudija dužan da se uzdržava od bilo kog ponašanja koje bi moglo da dovede u pitanje ugled suda i integritet sudijske funkcije.

P.L. je u svom izjašnjenju Komisiji saopštio da su navodi u cjelosti netačni i "sračunati sa ciljem da se on diskredituje kao sudija i kao ličnost".

Istakao je da je ponekad bio prinuđen da na ulici sačeka goste apartmana, jer na sajtu preko kojeg iznajmljuje smještaj, nije precizno navedena adresa. Tvrdi da ne zaustavlja goste kako je navedeno u prijavu već da ih po dogovoru sačeka.

"Dovodeći u vezu navode inicijative sa izjašnjenjem sudije, Komisija je nesumnjivo utvrdila da imenovani sa svojom suprugom posjeduje apartmane u naselju Hladna uvala i da iste izdaje tokom ljeta, što je nesporno. Sporna je činjenica da sudija presrijeće goste svojim automobilom kod hotela 'Vidikovac' i vodi ih u apartmane u mjestu Utjeha i takvim ponašanjem povređuje ranije citirane odredbe Etičkog kodeksa", piše u odluci.

Komisija smatra da je takvo ponašanje neprimjereno sudijskom pozivu, jer se takvim postupcima dovodi u pitanje ugled suda i integritet sudijske funkcije.

"Neprihvatljivi su navodi sudije da je bio prinuđen da goste dočekuje na magistralnom putu... sa razloga što je sudija taj propust mogao da riješi na drugi adekvatan način, a ne da goste lično dočekuje na magistrali i tako dozvoli da njegovo ponašanje bude predmet utvrđivanja činjenica i osnova koje ukazuju na kršenje Etičkog kodeksa", piše u odluci.

Kazna za kršenje Kodeksa je novčana.

ETIČKI KODEKS SUDIJA ("Sl. list CG", br. 16/2014 i 24/2015)

Član 7

Integritet

Princip

Dostojanstvenost, poštenje i nepodmitljivost su temeljni principi na kojima počiva integritet sudije. Sudija će se u svim prilikama ponašati u skladu sa dignitetom funkcije koju obavlja, čime će afirmisati povjerenje javnosti u integritet pravosudnih institucija.

Sudija će svojim ponašanjem u sudu i van suda poštovati i razvijati standarde ponašanja koji doprinose očuvanju ugleda suda i izgradnji povjerenja javnosti u pravosuđe.

Sudija je dužan čuvati ugled sudijskog poziva i sudstva kroz pisanu i izgovorenu riječ.

Sudija je dužan da se uzdrži od primanja poklona i besplatne usluge od stranaka i drugih učesnika u postupku, ali i svih onih zbog kojih bi se mogla izazvati sumnja u njegovu nezavisnost i objektivnost.

Sudija ne smije dozvoliti da članovi njegove porodice zaposleni u sudu ili bilo ko podređen autoritetu sudijske dužnosti, prihvati poklon, zajam ili uslugu za ono što bi sudija u obavljanju svoje dužnosti bio dužan učiniti ili je učinio.

Ukoliko je poklon, usluga ili druga pogodnost učinjena suprotno njegovoj volji, sudija će odmah po saznanju za to, pismeno, uz navođenje okolnosti u kojima je učinjen poklon ili pogodnost, obavjestiti predsjednika suda ili državnog tužioca ukoliko su se takvom radnjom stvorili elementi krivičnog djela. Na isti način sudije će postupiti ukoliko se radi o pokušaju davanja poklona ili činjenju usluga.

Sudija je dužan da čuva povjerljive informacije dobijene tokom vršenja sudijske funkcije i neće ih koristiti niti odavati u druge svrhe.

Sudija se ne smije koristiti svojim pozivom, službenim položajem i ugledom radi ostvarivanja imovinske koristi za sebe ili drugoga ili da bi unaprijedio svoje privatne interese, interese članova svoje porodice ili bilo čije druge interese.

Sudija je dužan svoje privatne poslove obavljati pošteno i na način kojim bi se isključila mogućnost sumnje u njegovu nezavisnost i nepristrasnost u obavljanju sudijske dužnosti i neće dozvoliti da njegovi finansijski interesi, kao i finansijski interesi članova njegove uže porodice negativno utiču na dignitet funkcije koje obavlja.

Sudija se ne smije ponašati nedostojno i stvarati utisak neprimjeren sudijskom pozivu, prihvatajući u svom ponašanju ograničenja koja bi drugim građanima bila opterećavajuća.

Sudija je dužan za vrijeme rada u sudu poštovati kodeks poslovnog odijevanja primjeren sudijskom pozivu i biti prikladno odjeven u svim ostalim prilikama.

Sudija ima pravo i dužnost da od službenika i namještenika, kao i od stranaka i građana koji pristupaju sudu, zahtjeva da se oblače primjereno sudijskoj instituciji i njenom ugledu.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Ivan Čađenović, 08.11.2017.


Naslov. Redakcija