Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 9. novembra 2015. godine održana sednica Administrativnog odbora - Razmatrani zahtjevi Višeg i Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica za pokretanje krivičnih postupka protiv pojedinih poslanika


58. śednica Administrativnog odbora

Na 58. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore održanoj 9. novembra 2015. godine, Odbor je razmotrio Zahtjev Višeg državnog tužilaštva Kt.br.118/15 od 30. oktobra i 4. novembra 2015.godine, radi davanja odobrenja za pokretanje krivičnog postupka protiv poslanika u Skupštini Crne Gore, Slavena Radunovića i Andrije Mandića i Zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Kt. br. 1042/15 od 30. oktobra i 3. novembra 2015. godine, radi davanja odobrenja za pokretanje krivičnog postupka protiv poslanika u Skupštini Crne Gore Milana Kneževića.

Odbor je nakon rasprave jednoglasno (ukupno je glasalo 8 poslanika - Radivoje Lala Nikčević, predśednik Odbora, Milorad Vuletić, Saša Pešić, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Rifat Rastoder, Rešad Sijarić i Azra Jasavić, članovi Odbora) odlučio da predloži Skupštini Crne Gore, da donese odluku da da odobrenje za pokretanje krivičnog postupka protiv Slavena Radunovića i Andrije Mandića, poslanika u Skupštini Crne Gore, zbog krivičnog djela pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz člana 362 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon).

Odbor je takođe, jednoglasno (ukupno je glasalo 8 poslanika - Radivoje Lala Nikčević, predsjednik Odbora, Milorad Vuletić, Saša Pešić, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Rifat Rastoder, Rešad Sijarić i Azra Jasavić, članovi Odbora) odlučio da predloži Skupštini Crne Gore, da donese odluku da da odobrenje za pokretanje krivičnog postupka protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 09.11.2015.