Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KONCESIJAMA: Zdravstvena organizacija VGH podnijela Ministarstvu zdravlja inicijativu za transformaciju zdravstva, prema članu 41 Zakona


Zdravstvena organizacija Vitals Global Healthcare zvanično je podnijela inicijativu Ministarstvu zdravlja, kao relevantnom nadležnom organu da započne proces dodjele koncesija za transformaciju zdravstva, prema članu 41 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009 - dalje: Zakon).

"Ako dobijemo priliku da ostvarimo Inicijativu, čvrsto vjerujemo da će po okončanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu koncesije u skladu sa Zakonom, naša saradnja sa Vladom Crne Gore donijeti poboljšane standarde zdravstvene zaštite i njihovog pružanja, i da će transformacija zdravstva nesumnjivo doprinijeti naporima Crne Gore da postane punopravna članica Evropske Unije. Takođe naglašavamo da će građani Crne Gore i dalje primati neprekidnu besplatnu i poboljšanu kvalitetnu bolničku njegu, bez dodatnih troškova, dok će obaveza realizacije investicionog plana od strane investitora biti bez uticaja na javni dug", izjavio je nakon predaje Inicijative Ministarstvu zdravlja Izvršni direktor Vitals Global Heatlhcare-a, Ram Tumuluri.

VGH je Inicijativom predložio primjenu transformacionog koncepta koji se sastoji iz tri faze:

Prva faza

 • Nova medicinska oprema za centre primarne zdravstvene zaštite i opšte bolnice,
 • IT povezanost širom zemlje –primjena integrisanog informacionog sistema zdravstvene zaštite sa pacijentom u središtu za cijelu Crnu Goru,
 • Medicinski helikopteri –uspostavljanje jedinice medicinskih helikoptera u cilju pružanja bržeg i pristupačnijeg transporta,
 • Obuka i razvoj – razvijanje i primjena programa obuke za zdravstvene profesionalce u javnim zdravstvenim ustanovama,
 • Novi centar primarne zdravstvene zaštite u Budvi.

Druga faza

 • Novi centri primarne zdravstvene zaštite u Podgorici, Kotoru i Tivtu,
 • Nova regionalna bolnica u Kotoru,
 • Nova opšta bolnica u Herceg Novom,
 • Novi klinički centar, koji će pokrivati tercijarnu zdravstvenu zaštitu, u Podgorici.

Treća faza

 • Novi centri primarne zdravstvene zaštite na sjeveru zemlje,
 • Nova opšta bolnica sa specijalizovanim odjeljenjem ortopedije u sjevernom regionu,
 • Specijalna hitna služba za klijente skijališnih odmarališta.

VGH vjeruje da će povjeravanje privatnom operatoru medicinskih usluga dovesti do racionalizacije i unapređenja menadžmenta i nivoa pružanja usluga, kao i donošenja programa razvoja, koji će značajno unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga u zemlji, i između ostalog, obezbijediti potrebne kapitalne izdatke od strane investitora za osiguranje Vladinih ciljeva u bliskoj budućnosti.

ZAKON O KONCESIJAMA ("Sl. list CG", br. 8/2009)

5. Inicijativa zainteresovanog lica

Pokretanje postupka

Član 41

(1) Zainteresovano lice može nadležnom organu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka davanja koncesije koja nije sadržana u planu iz člana 7 stav 1 ovog zakona.

(2) Inicijativa se podnosi nadležnom organu i sadrži podatke i informacije potrebne za pripremu koncesionog akta iz člana 19 ovog zakona.

(3) Ako nadležni organ ocijeni da je inicijativa prihvatljiva odrediće rok podnosiocu inicijative za deponovanje procijenjenih sredstava za izradu koncesionog akta, uključujući izradu tenderske dokumentacije i nacrta ugovora o koncesiji, troškove rada tenderske komisije i troškove sprovođenja javne rasprave.

(4) Nadležni organ je dužan da, u roku od 15 dana od dana deponovanja sredstava, otpočne pripremu akata iz stava 3 ovog člana.

(5) Ukoliko se u sprovedenom postupku koncesija da ponuđaču koji nije podnosilac inicijative za davanje koncesije, nadležni organ će, bez odlaganja, vratiti podnosiocu inicijative deponovana sredstva, uz umanjenje za plaćeni iznos za otkup tenderske dokumentacije, a iznos troškova izrade koncesionog akta naplatiti od koncesionara.

Izvor: Izvor: Vebsajt CdM, 06.10.2016.