Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Usvojen Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, za period mart – avgust 2016. godine, donjete Nacionalna strategija zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću, te Nacionalna strategija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2017. do 2021. godine, s Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu


Vlada Crne Gore održala je 6. oktobra 2106. godine, 174. sjednicu, kojom je u prvom dijelu predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, a u drugom potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duško Marković.

Vlada se upoznala s Informacijom o problematici zaključenja biračkog spiska, koju je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. S tim u vezi, Vlada je jednoglasno donijela zaključak kojim se ovlašćuje Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, da donese rješenje o zaključenju biračkog spiska i dostavi ga Državnoj izbornoj komisiji, u roku od 24 sata od dana njegovog donošenja. Takođe, zaduženi su rukovodioci područnih jedinica i filijala za upravne-unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše ovjeru svake stranice izvoda iz biračkog spiska koje su razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mjestima. Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme sve aktivnosti neohodne za stvaranje uslova za organizovanje izbora, zakazanih za 16. oktobar 2016. godine.

Vlada prilikom utvrđivanja dnevnog reda nije prihvatila predlog ministra unutrašnjih poslova o razrješenju direktora Uprave policije, jer nijesu ispunjene pretpostavke da se Vlada izjasni o tom pitanju. Premijer je izrazio spremnost da, ako se pokaže potrebnim, sazove sjednicu Vlade kad god da Komisija za administrativna i kadrovska pitanja bude završila svoj dio posla.

Na sjednici je donešena Nacionalna strategija zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću, koji predstavlja jedan od strateških dokumenata za unapređenje zdravlja stanovništva. Strategijom su predviđene mjere ranog otkrivanja, kontrole, liječenja i zaustavljanja komplikacija ove bolesti, čijom primjenom će se poboljšati zdravlje i nivo kvaliteta života lica sa šećernom bolešću.

Vlada je donijela i Nacionalnu strategiju za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2017. do 2021. godine, s Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu. Potreba da se donese ovakav dokument proizilazi iz činjenice da se Crna Gora ubraja u zemlje sa visokom potrošnjom antibiotika, kao i da do sada nije uspostavljen sistem nadzora nad rezistencijom bakterija na antibiotike. Realizacijom utvrđenih aktivnosti racionalizovaće se potrošnja antibiotika i uspostaviće se kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike. Pored ostalog, sprovešće se kontrola bolničkih infekcija, a biće uspostavljen i nacionalni sistem nadzora, prikupljanja i analiziranja podataka, radi praćenja kretanja rezistencije.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebnim finansijskim sredstvima za 2017.godinu za nabavku ljekova i medicinskih sredstava, koje se sprovode centaralizovano od strane ZU Apoteke Crne Gore,,Montefarm" za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore i građana i nabavke medicinskih sredstava za potrebe JZU, koje se sprovode centralizovano od strane Fonda i pojedinačno od strane JZU, u cilju obezbjeđenja kontinuiranog i nesmetanog snabdjevanja ljekovima i medicinskim sredstvima građana i javnih zdravstvenoh ustanova. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost nadležnim ustanovama da, u okviru budžetskih projekcija, pristupe objavljivanju postupaka javnih nabavki za nabavku ljekova i medicinskih sredstava za 2017. godinu, kako bi čitav posao bio realizovan i novi ugovori zaključeni prije isteka perioda važnosti postojećih ugovora.

Pored ostalog, usvojen je Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, za period mart – avgust 2016. godine

Izvor: Izvor: Vebsajt Vlade, 06.10.2016.