Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: Ustavni sud naložio banci da ukloni JMBG iz računa građana

10.08.2017.


Banka, koja je koristila matične brojeve građana za njihove tekuće račune mora u roku do mjesec dana da prestane to da čini, a sve to na osnovu presude Upravnog suda koji je odbio tužbu banke protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Takođe, ona treba odmah na vidljivom mjestu da obavijesti klijente da imaju pravo da traže promjenu računa, što ugovor klijenta i banke nije sadržao.

"Vijesti" su u aprilu 2014. objavile da banka krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017), jer broj žiro-računa sačinjava upotrebljavajući JMBG klijenta.

Agencija je tada utvrdila da je riječ o obradi ličnih podataka u većem obimu, što je suprotno Zakonu.

To u praksi znači da kada klijent banke dostavi nekome broj žiro-računa radi uplate ili isplate, druga strana ima uvid u njegov JMBG i može da ga zloupotrijebi.

Banka je u tužbi navela da nijedan klijent nije odbio da potpiše ugovor zato što je JMBG sastavni dio računa i da potpisivanju ne prethodi davanje saglasnosti osobe čiji se JMB obrađuje u svrhu otvaranja žiro-računa.

Iz te banke su istakli da na zahtjev klijenta mogu promijeniti broj računa, ali da ih ne smiju mijenjati mimo volje i izričitog zahtjeva korisnika. Između ostalog, naveli su i da je Ugovor o otvaranju i vođenju računa u skladu sa Zakonom o platnom prometu ("Sl. list CG", br. 62/2013 i 6/2014 - ispr.).

Inspektori Agencije utvrdili su tokom nadzora da je u banci 31. marta 2016.  bilo 324.752 računa koji sadrže JMBG.

Utvrđeno je i da Ugovor ne sadrži odredbu kojom se klijentu daje pravo da ne da saglasnost i kojom se stavlja do znanja da može zahtijevati od banke izmjenu broja računa.

Predsjednik Savjeta AZLP Muhamed Gjokaj kaže da je  presuda “veliki uspjeh za Agenciju i društvo”, jer se JMBG ne može koristiti suprotno svrsi kojoj je namjenjen.


IZVOR: Vijesti, 08.08.2017.


Naslov: Redakcija