Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA RAZVOJA KLASTERA I TRANSFORMACIJE RURALNIH PODRUČJA U CRNOJ GORI

10.07.2017.


Predstavnici Vlade Crne Gore i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) obilježili su 7. jula 2017. godine u Nikšiću zvaničan početak realizacije zajedničkog projekta kroz koji će biti podržan razvoj poljoprivrede i ruralne infrastrukture u sedam crnogorskih opština. Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja u Crnoj Gori zvanično su otvorili potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović i direktorka IFAD-a za Bliski Istok, Sjevernu Afriku, Evropu i Centralnu Aziju, dr Kalida Buzar (Khalida Bouzard).

Prema Sporazumu koji su ministar finansija Darko Radunović i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović potpisali 12. maja 2017. godine u sjedištu te organizacije u Rimu, Crnoj Gori su, kao članici IFAD-a, odobrena veoma povoljna kreditna sredstva (rok vraćanja 15 godina; grejs period 3 godine; kamata 0,69%) u iznosu od oko 4 miliona eura i bespovratna podrška u iznosu od oko 2 miliona eura, za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i infrastrukture u ruralnim područjima Crne Gore. Uz predviđenu kontribuciju Vlade Crne Gore i lokalnih uprava, ukupna vrijednost projekta je 13,6 miliona eura. Predviđeno je da se pojekat realizuje u opštinama: Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica.

Direktorica IFAD-a za Bliski Istok, Sjevernu Afriku, Evropu i Centralnu Aziju, dr Kalida Buzar izrazila je zadovoljstvo što IFAD realizuje prvi projekat u Crnoj Gori i tim povodom se zahvalila Vladi Crne Gore i Ministarstvu poljoprivrede na saradnji, kao i Opštini Nikšić kao domaćinu zvaničnog otvaranja projekta.

"Uvek sam se divila impresivnim iskoracima vaše zemlje. Zaista, Crna Gora se impresivno oporavila od krize iz 90-ih godina, privreda je imala rast, a siromaštvo je značajno opalo. Međutim, veći rast su imali primorski i centralni dio zemlje, gdje je rast turizma katalizirao investicije, dok je u sjevernom dijelu zemlje ostao veliki broj izazova", ukazala je Buzar ističući da su najveći izazovi na sjeveru vezani za starenje stanovništva, nezaposlenost, posebno mladih.

U kontekstu tih izazova, kako je istakla, Vlada Crne Gore je veoma promišljeno ostvarila saradnju i finansijsku podršku IFAD-a, kroz ovaj projekat.

Ona je pojasnila da je IFAD međunarodna finansijska institucija i specijalizovana agencija UN koja radi na poboljšanju kvaliteta života stanovništva ruralnih područja, posebno u dijelu podrške malim farmerima i preduzetnicima, kako bi ujednačili razvoj ruralnih i urbanih područja.

Upravo su to mjere koje će, kako je naglasila, pomoći transformaciji ruralnih područja na sjeveru Crne Gore, kroz ovaj projekat. "U vrijeme kada se Crna Gora sprema za ulazak u EU, ulaganje u ekonomsku transformaciju ruralnih područja ključno je za razvoj. Cilj nam je da realizujući projekat u sedam opština obuhvatimo više od 16.000 ljudi", ukazala je Buzar, izražavajući nadu da će IFAD kroz ovaj projekat podržati nastojanja Crne Gore da ispuni ciljeve održivog razvoja cijele zemlje.

Direktorica IFAD-a je istakla da je za uspješnu realizaciju projekta veoma važno da svi koji su uključeni imaju proaktivan i interaktivan pristup. U tom dijelu posebno je istakla ulogu opština u kojima se implementira projekat.

U obraćanju tim povodom, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović ukazao je da se promoviše početak novog i važnog projekta koji treba da znači novi impuls razvoja crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja.

On je ukazao da se i u proteklom periodu vrijedno radilo na izgradnji i unapređenju infrastrukture u našim ruralnim područjima, da su napravljeni brojni iskoraci, ali da treba još dosta toga da se uradi. "Sve dok postoji potreba za još jednim kilometrom izgrađenog ili rekonstruisanog puta, za još jednim vodovodnim sistemom ili akumulacijom, za još jednim priključkom na elektroenergetsku mrežu za bilo koje seosko domaćinstvo, kažemo da treba još dosta toga da uradimo. Jer, svaki takav projekat znači uslov za povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, za kvalitetniji život svakog domaćina koji živi u nimalo lakim uslovima, i zato je naša misija obavezujuća i važna", ukazao je Simović ističući da upravo ovaj projekat treba da znači novu energiju za nove aktivnosti na tom planu.

On je posebno podvukao potrebu da se te aktivnosti realizuju zajedno. "Siguran sam da ćemo ih tako i raditi - zajedno, i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede – IFAD i Vlada Crne Gore i lokalne samouprave i vrijedni domaćini, odnosno vrijedni domaćini, pa svi mi ostali zajedno. Siguran sam da ćemo kao rezultat tih zajedničkih napora imati realizovanih projektovanih 70 km novih seoskih puteva, brojne akumulacije, vodovodne sisteme, brojne grantove dodijeljene individualnim malim proizvođačima ili sektoru malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede", ukazao je Simović poručujući da je ključni moto i ključna riječ ovog projekta – Zajedno.

Prema njegovim riječima, to ne podrazumijeva samo zajedničke napore Vlade, IFAD-a i lokalnih samouprava, već i zajedništvo samih domaćina, zajedništvo koje će biti ostvareno kroz stvaranje klastera. Vjerujem da ćemo brzo biti svjedoci da udruživanje domaćina donosi brojne benefite, kako u procesu proizvodnje, izgradnje seoske infarstrukture, jednako i u nastupu na tržištu i diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti na seoskom području.

U ime svih koji će osjetiti benefite projekta, Simović se zahvalio IFAD-u na saradnji, uz uvjeravanje da će se brižno pratiti realizacija projekta. On je ukazao da će se obezbijediti maksimalna transparentnost u realizaciji.

U ime opština u kojima se implementira projekat obratio se predsjendik Opštine Nikšić Veselin Grbović. On je istakao da Opština Nikšić, kao i ostale, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede ulažu značajne napore u razvoj poljoprivrede i ruralne infrastrukture, ali da je pomoć neophodna kako bi svako zainteresovano domaćinstvo u ruralnim područjima imalo uslove da se bavi poljoprivredom i postane konkuretno. On je podsjetio da je dobra osnova za realizaciju projekta, konkretno u Nikšiću, to što su proizvođači već razvili svijest o udruživanju, klasterima i kooperativama.

Simović je saopštio da se ovih dana vrijedno radi na stvaranju pretpostavki za početak realizacije IPARD programa, kroz koji će crnogorskoj poljoprivredi biti na raspolaganju novih 40 miliona eura. Istakao je da posljednja komunikacija sa predstavnicima EK daje optimizam da bi početak realizacije IPARD-a mogao biti do kraja septembra.

Kako je dodao, ovih dana se intenzivno komunicira i sa Svjetskom bankom, u cilju ugovaranja novog MIDAS projekta koji će biti sadržajniji i finansijski izadašniji nego prethodni. "Procjenjujemo da će to biti novih blizu 20 miliona eura. Imamo dodatnih oko 26 miliona eura, koliko je ostalo neiskorišćeno iz kreditnog aranžmana sa Abu Dabi razvojnim fondom, koji ćemo tokom septembra početi realizovati prema novom konceptu. U portfoliju IRF-a, takođe, poljoprivreda ima realno projektovanih oko 30 miliona eura. Dodatno, uz sredstva Agrobudžeta koja su sve izdašnija dolazimo do značajnog finansijskog potencijala koji će biti usmjeren svima onima koji učestvuju i u ovom projektu, a to su vrijedni domaćini, porodična gazdinstva, sektor malih i srednjih preduzeća. To nam daje za pravo optimizam da ćemo u narednom periodu još snažnijim i odlučnijim iskoracima zajedno razvijati poljoprivredu, jačati konkuretnost, suspstituisati uvoz, stvarati pretpostavke za dalji rast izvoza", ukazao je Simović.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede zaključio je da su partnerstvo sa IFAD-om, nastavak partnerstva sa SB, uz kontinuiranu podršku EU partnera i brojnih drugih bilateralnih projekata argumenti koji daju snagu za zajednička pregnuća. "Veoma je važno da očuvamo sistem razumijevanja, da svi težimo zajedničkim ciljevima, da su naši zajednički ciljevi dobro i napredak Crne Gore", poručio je Simović.

U nastavku zvaničnog otvaranja projekta u Tehnolpolisu, Simović je imao i pojedinačne sastanke sa predsjednicima opština Nikšić, Šavnik, Mojkovac, Berane, Petnjica, kao i potpredsjednicima opština Žabljak i Bijelo Polje. Tom prilikom, razgovarano je o realizaciji razvojnih projekata u tim opštinama.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 07.07.2017.


Naslov: Redakcija