Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SEMINAR - METODA REALNIH OPCIJA U PROCJENI NEKRETNINA KOJE GENERIŠU PRIHOD 24. JUNA 2015. GODINE


Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom ovlašćenih procjenjivača Crne Gore organizuje jednodnevni seminar pod nazivom Metoda realnih opcija u procjeni nekretnina koje generišu prihod. Seminar će se održati 24. juna 2015. godine, u Privrednoj komori Crne Gore (Sala I) sa početkom u 9:00 časova.

Procjena vrijednosti nekretnina i kompanija je do sada imala posebno važnu ulogu u periodu tranzicije. Međutim, u tržišnim uslovima vrednovanje imovine postaje sve važniji segment ukupnog privrednog sistema zemlje, tim prije što sa razvojem tržišta i oblast procjene postaje kompleksnija. Poput računovodstva i oblast procjene imovine postaje nezaobilazan činilac privredne infrastrukture u domenu propisa i njihove primjene.

Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008 i 32/2011) propisuje obavezu procjene imovine prilikom knjigovodstvenog iskazivanja imovine privrednih društava. Procjena imovine je neophodna i u mnogim drugim situacijama kao što su: prodaje hipoteka i drugih kolaterala, prodaje državne imovine, prodaje imovine u stečaju i likvidaciji, pripajanje kompanija, osnivanje kompanija itd. U navedenom kontekstu od krucijalnog značaja je primjena adekvatnih metoda procjene vrijednosti, zavisno od predmeta procjene i svrhe korišćenja procjene, koje zahtijevaju primjenu specijalističkih znanja iz više oblasti, kao i odgovarajuće vještine.

Seminar ima za cilj da ukaže na ograničenja najčešće korišćenih tradicionalnih metoda procjene vrijednosti nekretnina koje generišu prihod, posebno u savremenim uslovima koje karakteriše nepredvidljivo i nestabilno okruženje, kao i da skrene pažnju na sve veću potrebu primjene metode Realnih opcija. Na seminaru će biti riječi o načinu vrednovanja realnih opcija, riziko-neutralnoj mjeri, kao i analitičkom i dinamičkom pristupu procjeni, posebno u kontekstu donošenja investicionih odluka.

Predavač je gospodin Maurizio D’Amato, profesionalni procjenjivač vrijednosti nekretnina, sa međunarodno proznatim profesionalnim kvalifikacijama REV i FRICS.

Prijava traje do 20.06.2015. putem email-a: info@iopcg.me ili telefona: 020 634 114, radnim danima od 8.00 do 16.00 časova. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Crne Gore, 09.06.2015.