Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONIJETA ODLUKA O ZABRANI EKSPLOATACIJE RJEČNIH NANOSA

10.04.2017.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je Odluku o zabrani dalje eksploatacije šljunka i pijeska iz rječnih korita.

Svi dosadašnji ugovori o eksploataciji rječnih nanosa na 25 lokacija u koritima rijeka: Morače, Lima, Tare, Ibra, Grnčara i Gračanice, istekli su tokom 2016. godine. Ministarstvo neće pokretati procedure za dodjelu koncesija do stvaranja svih neophodnih pretpostavki za uvođenje reda u ovoj oblasti.

Odluka o moratorijumu je rezultat:

- Činjenice da je istekla važnost projekata regulacije ovih vodotoka, koji su neophodan zakonski uslov za pokretanje postupka dodjele koncesija;

- Potrebe da regulacioni planovi i koncesioni akti koji iz njih proističu obezbijede eksploataciju u svrhu regulacije vodotoka i garantuju obezbjeđenje javnog interesa;

- Potrebe revitalizacije stanja životne sredine u rječnim koritima, zaštite, očuvanja biodiverziteta, a posebno ribljih staništa, ribljeg fonda i kvaliteta voda;

- Analize da obustava eksploatacije ne može izazvati poremećaje na tržištu – nestašicu ovog građevinskog materijala, a posebno imajući u vidu sve veću ponudu i kvalitetno i cjenovno konkurentnog materijala iz kamenoloma;

- Činjenice da je ukupni prihod od ovih koncesionih naknada u prošloj godini bio svega 25.000 eura.

Izuzetno, saglasnost za eksploataciju izdavaće se samo u svrhu interventnih radova, poput uklanjanja uskih grla u koritima rijeka i sl., čije bi odlaganje moglo prouzrokovati štetne posljedice.

 Nastaviće se sa regulacijom donjeg toka Morače, koja se izvodi u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače i ugovora koji je potpisan i čije sprovođenje kontroliše Uprava za vode. I u ovom dijelu će se pojačati nadzor, kako bi izvođači radova dosljedno izvršavali radove i u obimu i u dinamici, u skladu sa glavnim projektom i ugovorenim obavezama.

Ministarstvo će u dodatnoj komunikaciji sa međunarodnim institucijama sa kojima sarađuje na projektima u oblasti vodoprivrede, uložiti napore u cilju obezbjeđenja neophodnih sredstava za izradu Projekata regulacije vodotoka i njihovu realizaciju.

Ovom prilikom pozivamo javnost, predstavnike civilnog sektora, zainteresovane organizacije i pojedince da daju dragocjeni doprinos kontroli sprovođenja obustave eksploatacije šljunka i pijeska u rječnim koritima, u cilju suzbijanja pojava koje imaju negativne ekološke i ekonomke posljedice.

U cilju efikasne komunikacije Ministarstvo je u nadležnoj Upravi za vode obezbijedilo kontakt telefon: 020/224-593 i email: prijavieksploataciju@uzv.gov.me.


IZVOR: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 07.04.2017.


Naslov: Redakcija