Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Podnjeta inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti - Ustavni sud u svakom predmetu mora odlučiti najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana pokretanja postupka pred tim sudom


Ustavnom sudu je 29. decembra 2015. godine podnijeta Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG", 47/2015). Inicijativu je podnijelo je fizičko lice I. A., iz Rožaja.

Prema odredbi člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. list CG", br. 11/2015), Ustavni sud u svakom predmetu mora odlučiti najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana pokretanja postupka pred tim sudom, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Ustavni sud je predmetnu inicijativu saglasno Zakonu o Ustavnom sudu dostavio Skupštini i Vladi Crne Gore, na davanje mišljenja.

Iz Ustavnog suda ukazuju da saglasno odredbi člana 4. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu sudija Ustavnog suda, odnosno Ustavni sud, ne može javno iznositi svoje mišljenje o pitanju koje je predmet spora pred Ustavnim sudom, odnosno prejudicirati ishod postupka.

Takođe pravno dejstvo odluka Ustavnog suda po svim nadležnostima, pa i u postupku ocjene ustavnosti zakona uređeno je Ustavom i Zakonom, kao i da odluke Ustavnog suda djeluju pro futuro, odnosno ubuduće - od dana objavljivanja u "Sl. listu CG".

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015)

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Član 54a

Žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može se koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju.

Za vrijeme korišćenja naknade korisnici prava iz stava 1 ovog člana pripada pravo na zdravstveno osiguranje.

Član 54b

Žena koja rodi troje i više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje ili više djece, a koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 06.02.2016.