Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SAVJET STRANIH INVESTITORA: Nastaviti borbu protiv sive ekonomije i implementirati ključne reforme

10.01.2020.


Vlada bi trebalo da nastavi borbu protiv sive ekonomije koja zahtijeva odlučnu reakciju relevantnih institucija i važna je za fer tržišnu konkurenciju, ocijenio je predsjednik Savjeta stranih investitora (SSICG), Kristof Šoen i dodao da je potrebna implementacija ključnih reformi.

On je ukazao da dalju pažnju treba posvetiti sprovođenju reformskih procesa u sektorima analiziranim Bijelom knjigom, koji su članovi SSICG ocijenili niskim ocjenama, kao što su tržište rada i zapošljavanje, razvoj nekretnina, oporezivanje/doprinosi, korporativno upravljanje, vladavina prava, kako bi se unaprijedio poslovni ambijent, privukle strane investicije i stvorili uslovi za poboljšanje ekonomskog standarda svih građana Crne Gore.

"U svim našim izvještajima, vladavina prava prepoznata je kao najizazovniji preduslov za razvoj poslovanja. Predvidljivo poslovno okruženje, koje podrazumijeva transparentnost rada državnih organa, takođe je od presudnog značaja", rekao je Šoen.

Prema njegovim riječima, kao ozbiljnu zabrinutost za ekonomsku stabilnost zemlje, investitori prepoznaju 'disciplinu' plaćanja poreza, drugim riječima nedostatak sistematske i stroge naplate poreza.

"Sa naše tačke gledišta, 'disciplina' direktno utiče na konkurentnost kompanija na tržištu i nepoštene uslove za rad. Takođe, promjena poreske politike negativno utiče na predvidivost ulaganja i opštu atraktivnost zemlje", smatra Šoen.

Vlada bi, kako je ocijenio, trebalo da nastavi borbu protiv sive ekonomije koja zahtijeva odlučnu reakciju relevantnih institucija i važan je faktor za fer tržišnu konkurenciju.

"Takođe, verujemo da je digitalizacija javnog sektora jedan od ključnih procesa koji će pozitivno uticati na efikasnost, profesionalizam javne uprave, čime će se doprinijeti i smanjenju korupcije. Pristup one stop shop-a (sve na jednom mjestu) treba proširiti na čitav niz usluga, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou", rekao je Šoen.

On je ukazao da članovi SSICG ocjenjuju poslovno okruženje putem godišnje publikacije, Bijele knjige, koja ilustruje rezultate upitnika o lakoći poslovanja u Crnoj Gori. Bijela knjiga opisuje najvažnije procese i propise za dalje unapređenje poslovnog ambijenta i ukazuje donosiocima odluka na glavne izazove u cilju podsticanja daljeg ekonomskog razvoja.

"Analizirajući rezultate ocjena zasnovanih na percepciji jednostavnosti poslovanja u Crnoj Gori, iz iskustva naših članova, možemo reći da je poslovno okruženje u prethodnom periodu karakterisao period stabilnosti uz blagi rast MFIC indeksa zasnovanog na percepciji lakoće poslovanja", rekao je Šoen.

Imajući to u vidu, postoji razlog za optimizam u pogledu pravca daljeg ekonomskog razvoja.

"Ipak, potrebna je implementacija ključnih reformi i ona je pred nama, što bi trebalo da doprinese dodatnom pozitivnom napretku u oblastima relevantnim za obavljanje biznisa, posebno u onim oblastima koje su bila predmet stagnacije duži period", dodao je Šoen.

Predvidljiv poslovni ambijent je, kako je naveo, jedan od ključnih preduslova za investitore, a upravo čestim izmjenama propisa, odnosno procedura, uslova, poreskih stopa i ostalih davanja – donosioci odluka mogu negativno uticati na poslovni ambijent i sigurnost poslovanja.

"U potpunosti razumijemo da su promjene neizbježne i u velikom broju slučajeva poželjne, jer je proces usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa naprednijim ekonomijama dugoročan i kompleksan", kazao je Šoen.

S druge strane, način na koji se njima upravlja i na koji se one implementiraju u regulatorni ambijent je ono što čini razliku između stabilnog, predvidljivog ambijenta koji omogućava kompanijama da planiraju i investiraju, i onog ambijenta u kojem investitori donose konzervativne investicione odluke jer nijesu u mogućnosti da predvide uslove koji ne bi trebalo da se mijenjaju bez najave, detaljnih analiza o uticaju na privatni sektor i dovoljnog perioda za investitore da se adaptiraju na njih.

Šoen je saopštio da je vrlo važno da donosioci odluka razumiju da prilagođavanje privatnog sektora na nove uslove i procedure podrazumijeva vrlo često neplanirane troškove, dodatne obuke ili dodatnu radnu snagu i vrijeme.

On je, govoreći o preporuka SSICG Vladi kako bi poboljšala poslovni ambijent, ukazao je da bliska i kontinuirana komunikacija sa Vladom i organima javne uprave ostaje važan alat Savjeta za podršku njihovim članovima u razvoju i unapređenju njihovog poslovanja u Crnoj Gori.

"Pravovremeni dijalog u ovom kontekstu od suštinskog je značaja za sve zainteresovane strane, u cilju omogućavanja povećanja efikasnosti u poslovnim procesima i izbjegavanje negativnih i štetnih posljedica po čitavu poslovnu zajednicu. Pravično je reći da naše stavove dijeli i Vlada Crne Gore i posvećeni smo pružanju dalje podrške u cilju postizanja odgovarajuće primjene i pozitivnih rezultata sprovedenih reformi", rekao je Šoen.

Prema njegovim riječima, zbog osjetljivosti bilo kakvog ulaganja na česte promjene pravnog i regulatornog okvira, obostrano razumijevanje i opredjeljenje je od presudnog značaja za ekonomski napredak Crne Gore u narednom periodu.

"Tokom našeg desetogodišnjeg rada, kontinuirana i blagovremena komunikacija sa Vladom i javnom upravom predstavlja važan zadatak Savjeta. Stoga, pronalaženje odgovarajućih mehanizama i uključivanje na različitim nivoima je od suštinskog značaja i korisno kako za Vladu tako i za privatni sektor. Jedna od glavnih misija MFIC-a je da bude konstruktivan i pouzdan partner Vladi", dodao je Šoen.

Daljom primjenom utvrđenih mjera fiskalne politike, podrškom jačanju ekonomskih aktivnosti i daljem podsticanju konkurentnosti, Vlada će osigurati da Crna Gora bude na pravom putu ka postizanju održivog i inkluzivnog rasta.

"Takođe, od posebnog je značaja da se nastavi sa primjenom mjera u oblastima vladavine prava i efikasnosti pravne zaštite, poboljšanja ekonomskih uslova i poslovne klime, poboljšanja infrastrukture i realizacije novih infrastrukturnih projekata, održavanja stabilnosti, kao i očuvanje povjerenja u finansijski sektor", rekao je Šoen.

SSICG će, kako je najavio, nastaviti da dalje podržava Vladu Crne Gore tokom procesa reformi, jer čvrsto vjeruje da će postići mnogo više ako javni i privatni sektor rade zajedno.

Šoen je, govoreći o planovima i aktivnostima Savjeta za ovu godinu, kazao da su u SSICG u fazi pripreme naredne Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori 2019 koja će dati preporuke članova MFIC-a u različitim oblastima orijentisanim ka daljem poboljšanju poslovnog okruženja i biće predstavljena javnosti do kraja prvog kvartala ove godine.

"Pored Bijele knjige, planiramo da objavimo i novi Vodič za Savjet stranih investitora u Crnoj Gori, koji je planiran za maj", dodao je Šoen.

On je saopštio da će njihovi komiteti za bankarstvo, informaciono-komunikacione tehnologije, osiguranje i regulatornu politiku pomno pratiti promjene regulatornog okvira u svojim sektorima i predlagati inicijative za unapređenje u oblastima važnim za poslovanje njihovih kompanija članica.

"Nastavićemo da budemo aktivan član Vladinog Savjeta za konkurentnost, kao i da blisko sarađujemo sa Sekretarijatom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pri Savjetu za konkurentnost radi ostvarenja naših zajedničkih ciljeva i promocije naših zajedničkih interesa", najavio je Šoen.

On je zaključio da će kroz aktivno učešće u vladinim radnim grupama i davanjem komentara i predloga na najvažnija ekonomska strateška dokumenta, raditi na ispunjenju ciljeva Savjeta i stvaranju boljih uslova poslovnog okruženja.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 07.01.2020.


Naslov: Redakcija