Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POMORSKU AGENTURU UREDITI ZAKONOM: Neophodno je standardizovati poslovanje pomorskih agenata i učiniti ga transparentnim, uz obavezno licenciranje onih koji žele da se bave tim poslom

10.01.2018.


Djelatnost pomorske agenture neophodno je urediti zakonom, standardizovati poslovanje pomorskih agenata i učiniti ga transparentnim, uz obavezno licenciranje onih koji žele da se bave tim poslom, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja saobraćaja i pomorstva Privredne komore.

Predstavnica Udruženja pomorskih agenata, Nela Vitić, smatra da je potrebno normativno definisati uslove za obavljanje njihove djelatnosti, kao što je to učinjeno u okruženju i šire.

Predstavnik Boka Adriatica, Ivo Begović, saopštio je da su pomorske agencije u Crnoj Gori tokom prethodne godine učinile najveći iskorak u pravcu opstanka, jer su se udružile kako bi lakše standardizovale poslovanje i kod nadležnih institucija brže rješavale probleme koji postoje u toj oblasti.

"Zajedno sa PKCG i nadležnim Ministarstvom želimo da učestvujemo u donošenju zakona koji uređuju tu oblast, ali i onih akata koje moramo sporovoditi, poput uredbi o taksama", ukazao je Begović, saopšteno je iz PKCG.

On je naveo da je to neophodno, tim prije što pomorski agenti rade veoma značajan posao koji Crnoj Gori donosi dosta novca. Begović je dodao da je potrebu da se u PKCG pitanjima pomorske privrede bavi posebna grupacija ili koordinacioni odbor.

Direktorica administrativnog sektora Luke Kotor, Snežana Jonica, smatra da bi fokus trebalo staviti na potrebu definisanja koncesionog statusa te kompanije, dok je Mihailo Vukić iz pomorske agencije Alegra upozorio na negativan uticaj novih nameta na kruz industriju.

On je naveo da jedan brod koji pristane u Kotor nosi 20 hiljada eura po osnovu raznih taksi.

"Ako troškovi pilotaže budu uvećavani kruzeri mogu otići iz Kotora, a država ostati bez značajnih prihoda", rekao je Vukić.

Direktor Direktorata za pomorstvo, Vladan Radonjić, saopštio je da je evidentno da je nužan zakonski okvir za obavljanje pomorske agenture.

"Radi se Zakon o upisu brodova i plovnih plutajućih objekata, a slijedi izrada Zakona o obligacionim odnosima, gdje će značajno mjesto pripasti pomorskoj agenturi koji naravno nećemo raditi bez učešća PKCG", ukazao je Radonjić i savjetovao da se preko PKCG što prije uputi inicijativa za donošenje tog akta.

On je dodao da je raspisan javni poziv za pilotažu.

"Njime smo dali model neekskluzivnog prava za pilotažu da bismo dobili bolji kvalitet u radu, lišen monopola. Glavni kriterijum za odabir biće cijena koju budu dali ponuđači", rekao je Radonjić.

On je naveo da će se pitanje koncesionog statusa Luke Kotor riješiti u skladu sa zakonom koji uređuje tu oblast.

Jonica je ocijenila da cijena ne treba da bude jedini kriterijum u odabiru pilotaže, jer to nije garancija kvaliteta, dok su iz Ministarstva kazali da je to tako jer Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe ("Sl. list CG", br. 62/2013, 6/2014 - ispr., 47/2015 i 71/2017) precizira sve što pilotska služba mora da zadovolji.

Izvršni direktor Luke Kotor Branko Kovačević, smatra da je nepoznata praksa u svijetu da jedna luka ima četiri pilota, kao i da je potrebna samo jedna pilotaža u Kotoru.

Iz PKCG su najavili da će u toj asocijaciji najvjerovatnije biti formiran koordinacioni odbor za pomorstvo, gdje će osim privrednika i predstavnici nadležnih institucija razmatrati najznačajnija pitanja za poslovanje tog sektora i predlagati rješenja za njegovo unaprijeđenje.

Oni su predložili da se okupe predstavnici kompanija iz te oblasti koji će konkretizovati aktuelne teme iz pomorske privrede, kako bi PKCG inicirala njihovo rješavanje prema Vladi.

Iz Udruženja pomorskih agenata, Jovo Mijajlović, ocijenio je da je od neprocjenjivog značaja da se ta djelatnost promoviše na međunarodnim sajmovima i da je u tome potrebna podrška PKCG i nadležnih institucija.

Predsjednik Odbora, Deda Đelović, pozvao je nadležne da uvaže komentare privrednika po tim pitanjima kako bi se unaprijedilo poslovanje u pomorstvu.

On je, komentarišući program rada Odbora za ovu godinu, koji je usvojen na sjednici, kazao da je riječ o okviru otvorenom za promjene u skladu sa konkretnim potrebama sektora.

Programom je, između ostalog, predviđeno praćenje i analiziranje privrednih kretanja u oblasti saobraćaja i predlaganje mjera u cilju unaprijeđivanja uslova poslovanja, saradnja na primjeni direktiva EU za određene grane i aktuelna pitanja, te sa resornim Ministarstvom i direkcijom u aktivnostima za poboljšanje rada i modernizaciju saobraćajnog sistema.


IZVOR: Vebsajt CdM, 04.01.2018.


Naslov: Redakcija