Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, o medijima, o pomorsko-agencijskoj djelatnosti, o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

09.12.2019.


Vlada Crne Gore je na 146. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila i utvrdilaPredlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin je, predstavljajući predloženi zakon, rekao da je još uvijek na snazi zakon iz 1977. godine te da današnjim činom Vlada ispunjava i ustavnu obavezu.

Razmotren je i utvrđen Predlog zakona o medijima koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima i u čijoj izradi su učestvovali, pored predstavnika državnih institucija, i predstavnici medijske zajednice, civilnog sektora, akademske zajednice, regulatora i samoregulatora i Sindikata medija.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti kojim se uređuju uslovi za obavljanje ove djelatnosti koja obuhvata plovidbu brodova i njihovo iskorišćavanje, prihvat i otpremu brodova, brigu o putnicima i posadi, posredovanje pri zaključivanju ugovora o iskorišćavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, konverziji, popravci brodova, osiguranju brodova i odgovornosti vlasnika broda, odnosno brodara i snabdijevanju brodova zalihama, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti. Pored toga, utvrđeni su uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja od značaja za rad pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga kojim se primjena Zakona odlaže do 1. januara 2021. godine iz razloga što nije okončana procedura po tenderu koji se sprovodi pod nadzorom Svjetske banke.

Vlada je donijela Odluku o proglašenju parka prirode "Rijeka Zeta". U raspravi je naglašeno da je izrađena Studija zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra doline rijeke Zete, koja je finansirana od strane Opštine Danilovgrad i Glavnog grada Podgorica. Studijom je utvrđeno da ovo područje karakteriše visok nivo biološke raznovrsnosti sa značajnim predionim, ekološkim, kulturnim i estetskim vrijednostima, koje je neophodno očuvati i zaštiti. Ukupna površina parka prirode, utvrđena Studijom, iznosi 119,85 km² i prostire se sa 78 odsto na teritoriji opštine Danilovgrad, a 22 odsto je na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Proglašenjem rijeke Zete zaštićenim područjem, očuvaće se prirodne vrijednosti i prirodni resursi koje karakterišu ovo područje i kojim treba da se adekvatno upravlja.

Donijeta je Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, kojom je propisano da državnog sekretara može imati i Ministarstvo nauke u cilju adekvatnog upravljanja poslovima iz oblasti inovacija, posebno za dio koji se odnosi na Strategiju pametne specijalizacije - S3 i IPA fondove, kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Radi proširivanja djelatnosti u cilju efikasnijeg poslovanja, donijeta je Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore", Mojkovac.

Vlada je usvojila Koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen. Koncesijom za realizaciju projekta žičare predviđeno projektovanje, finansiranje, izgradnju, održavanje i prenos sistema žičare od lokaliteta Dub u Opštini Kotor do lokaliteta Kuk na Lovćenu na teritoriji Prijestonice Cetinje, na osnovi "projektuj, izgradi, finansiraj, upravljaj, prenesi". Predviđeno trajanje koncesije za žičaru je 30 godina nakon datuma početka radova, odnosno datuma kada budu ispunjeni svi preduslovi predviđeni u Nacrtu ugovora o koncesiji. U skladu sa Zakonom o koncesijama, period koncesije je 30 godina.

Usvojena je Informacija o sprovedenom postupku ponuđača po osnovu Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu "Brajići" – opštine Budva i Bar. U Informaciji je navedeno da je Odlukom o utvrđivanju rang liste od 11. novembra 2019. godine, utvrđenom od strane Tenderske komisije za otvaranje i rangiranje ponuda pristiglih po osnovu Javnog poziva izabran ponuđač-Konzorcijum "WPD Brajići". Ovim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da formira Komisiju za pregovore, sa zadatkom da na osnovu elaborata o uslovnoj parcelaciji, koji će dostaviti izabrani ponuđač Konzorcijum "WPD Brajići", pripremi predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini na ovom lokalitetu i pripremi predlog Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju vjetroelektrane, usaglašen sa izabranim ponuđačem.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti od koristi za privredu i građane, za period maj – decembar 2019. godine. Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB) realizuje se u dvije faze, po osnovu ugovora o kreditu i finansijskom doprinosu, potpisanim sa KfW bankom, u iznosu od 13,44 miliona + 22,274 miliona eura. Informacija sadrži pregled aktivnosti koje su realizoane u navedenom periodu u okviru tri projekta: Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2); Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – druga faza (EEPPB) i Program Energetski efikasan dom.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji aktivnosti na izradi planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i planu daljih aktivnosti. Kako je prilikom predstavljanja Inforamacije navedeno, ovi planovi pripremljeni su da bi se osiguralo efikasno upravljanje vodama rječnog sliva u zemlji, uzimajući u obzir sadašnju praksu, dostupnost podataka i resursa. Ovaj dokument izrađen je u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama - 2000/60/EZ i nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode, na osnovu kojih se uspostavlja pravni okvir kojim se štiti i poboljšava status svih voda i zaštićenih područja, uključujući ekosisteme koji zavise od vode, sprječava pogoršanje njihovog statusa i obezbjeđuje dugoročno optimalno (održivo) korišćenje vodnih resursa. Izvještaj sadrži najznačajnije stavke upravljanja vodama: opis karakteristika izdvojenih vodnih tijela u datom području, utvrđivanje najvećih pritisaka i procjena uticaja, procjena rizika, procjena statusa, utvrđivanje pitanja od značaja i drugih pitanja koja se odnose na upravljanje vodama, ekonomska analiza korišćenja vode, utvrđivanje ciljeva životne sredine koje treba postići, priprema Programa mjera radi ostvarivanja ciljeva životne sredine u oblasti voda.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). Akcionim planom je predviđeno ukupno 26 aktivnosti, od kojih je 23,10 odsto je realizovano, 73,07 odsto se u kontinuitetu realizuje, dok 42,30 odsto nije realizovano. Vlada je zadužila nadležne institucije da inteziviraju aktivnosti na realizaciji predviđenih mjera.

Na inicijativu Ministarstva sporta, Vlada je dala saglasnost na Predlog za realizaciju i finansiranje edukativne kampanje "Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu". Imajući u vidu da internet ima svoje dobre i loše strane i predstavlja jedan od glavnih izvora informisanja, te da broj kriminalnih aktivnosti koje ugrožavaju djecu i mlade raste, kao i da su oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, dječije pornografije, sajber bullyng-a, vršnjačkog nasilja i vrijeđanja na društvenim mrežama sve rasprostranjeniji, Ministarstvo sporta i mladih u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije pokrenuće edukativnu kampanju "Digitalna pismenost i zaštita mladih na internetu". Cilj kampanje je podizanje svijesti djece i mladih ali i odraslih o neophodnosti razvoja digitalne pismenosti, kao i o pravilnoj i korisnoj upotrebi novih tehnologija bez kojih je opstanak u savremenom svijetu nemoguć.

Vlada je usvojila Informaciju o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa prenošenjem posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović – Njegoš.

U okviru kadrovskih pitanja za počasnog konzula Crne Gore u Skadru postavljen je direktor hotelske grupe Harmonia Sokolj Hodža. Na dužnost zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore imenovana je Dragana Đuranović, koja je i do sada obavljana tu dužnost.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 05.12.2019.


Naslov: Redakcija