Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CENTRALNA BANKA CRNE GORE: Finansijski sistem stabilan


Finansijski sistem u prvih devet mjeseci 2015. godine bio je stabilan, ocijenjeno je na 28. sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost Centralne banke Crne Gore.

Na sjednici je saopšteno je da je prva tri kvartala 2015. godine obilježilo povećanje deficita tekućeg računa, ali i rast priliva stranih direktnih investicija, koji je iznosio 601,6 milion eura. "Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan.

Podaci o ekonomskoj aktivnosti najvećih svjetskih ekonomija, i u trećem kvartalu 2015. godine, kako je rečeno, nastavljaju pozitivna kretanja ali se ne očekuje da će globalna ekonomija imati snažan godišnji rast koji bi značajnije uticao na kreirane ranjivosti tokom krize.

Usporavanje dinamičnog rasta Kine i političke nestabilnosti globalno, dovode do povećanja neizvjesnosti i negativno utiču na privredna kretanja.

Domaće okruženje karakteriše rast skoro svih bitnih sektora ekonomije, u odnosu na isti kvartal 2014. godine i shodno tome skoro sve međunarodne institucije su revidirale prognoze rasta crnogorske privrede.

Shodno procjenama Centralne banke CBCG za tri kvartala 2015. godine realni rast crnogorske privrede je iznosio oko 3.8 odsto (centralna projekcija rasta).

"Inflacija je u ovom periodu bila pozitiva, oslikavajući blago poboljšanje stanja u privredi i oporavka agregatne tražnje", saopšteno je iz CBCG-a.

Najizraženiji rizik, za tri kvartala 2015. godine, je i dalje prisutna smanjena likvidnost i nedovoljan oporavak realnog sektora, koji se evidentira u prisutnom kreditnom riziku u bankarskom sektoru.

Savjet je, pored realnog, razmatrao stanje u fiskalnom, finansijskom i sektoru odnosa sa inostranstvom. Evidentan je porast fiskalnog rizika, usljed pritiska javnog duga, i ocjenjeno je da je rizik umjeren, jer postoje pozitivna kretanja u fiskalnim podacima gdje je tekuća potrošnja izbalansirana.

Shodno ovim kretanjima usporena je dinamika povećavanja javnog duga izazvane tekućom potrošnjom. Takođe, ocijenjeno je da se uz postojeće stope realnog rasta i stabilnost poslovnog okruženja smanjuje vjerovatnoća materijalizacije fiskalnog rizika.

Savjet je podržao aktivnosti na implementaciji ESA 2010 metodologije u crnogorski sistem, kao i prilagođavanje politike obavezne rezerve zahtjevima EU.

Savjet je razmatrao i podržao mjere za oživljavanje tržišta kapitala. Takođe, podržao je i inicijativu saradnje finansijskih supervizora u budućnosti.

Izvor: Vebsajt CdM, 08.12.2015.