Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KOMISIJE VLADE CG ZA EKONOMSKU POLITIKU I POLITIČKI SISTEM: Usvojen predlog rebalansa budžeta za 2016. godinu


Vladine komisije za ekonomsku politiku i politički sistem usvojile su 8.11.2016. godine predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu.

Najavljeno je i da bi se uskoro mogla održati i elektronska sjednica kako bi se zaokružio postupak usvajanja izmjena Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Sl. list CG", br. 79/2015).

Ključne stavke ovogodišnjeg rebalansa su nepovlačenje novca za gradnju auto-puta, izdaci za zarade, naknade za majke i dug Fonda zdravstva. Tekući budžet je predlogom rebalansa uvećan 40,8 miliona eura, budžet državnih fondova 59,6 miliona, a transakcije finansiranja izdataka 25 miliona eura.

Od kapitalnog budžeta je ostalo nepotrošeno 219 miliona eura, prvenstveno zbog auto-puta, jer je od 245 miliona eura povučeno svega pet. Fondu zdravstva prvobitno planirana sredstva uvećana su za 47,3 miliona eura. Ministarstvo zdravlja prijavilo je dug Montefarmu od 14 miliona eura i obaveze Javnih zdravstvenih ustanova (JZU) od devet miliona.

Povećanje obaveza iz prethodnog perioda od skoro 15 miliona eura odnosi se na neplaćene doprinose JZU za deset godina od 5,8 miliona, te po osnovu naknade za bolovanja od 8,8 miliona eura.

Transferi za socijalnu zaštitu uvećani su 43 miliona eura, od čega za isplatu naknada majkama sa troje i više djece 13,8 miliona i 24 miliona za penzije. Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca povećanje je blizu 19 miliona eura, otplata obaveza iz prethodnog perioda uvećana je 25 miliona, a subvencije šest miliona eura.

Ministarstva prosvjete, saobraćaja, rada, ekonomije i finansija tražila su ukupno još 33 miliona eura, a Fond rada 2,7 miliona, koliko i Uprava za imovinu.

U predlogu rebalansa se navodi da planirani nivo deficita budžeta iznosi 129,6 miliona eura ili 3,45 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i u odnosu na prvobitno planirani manji je 144,3 miliona.

Ukoliko se iz obračuna deficita isključe izdaci za auto-put, deficit budžeta bi iznosio 97 miliona ili 2,5 odsto projektovanog BDP-a.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTCG, 08.11.2016.