Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 6. novembra 2015. godine održane dve sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotreni prijedlozi zakona i odluka


Završena 116. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju finansije i budžet je održao nastavak 116. śednice i razmotrio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora DOO i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da istu usvoji.

119. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na śednici održanoj 6. novembra 2015. godine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio i odučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama sa dva amandmana koje je podnio u skladu sa članom 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015).

Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnio poslanik Damir Šehović. Takođe, Odbor je razmotrio amandman na navedeni Predlog zakona koji je podnio poslanik Almer Kalač. Nakon rasprave i izjašnjavanja članova Odbora, navedeni amandman nije dobio potrebnu većinu.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da ne usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima, koji su podnijele poslanice Jelisava Kalezić i Branka Bošnjak.

Odbor je razmotrio Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar - Boljare koji su podnijeli poslanici: Jelisava Kalezić, Miodrag Lekić, Goran Danilović, Zoran Miljanić, Andrija Popović, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Branka Bošnjak, Neven Gošović, Dritan Abazović, Snežana Jonica, Janko Vučinić i Srđan Perić. Nakon rasprave i iznešenih stavova o cjelishodnosti obrazovanja gore navedenog Odbora, navedeni Predlog odluke nije dobio potrebnu većinu.

U skladu sa članom 92 stav 2 Zakona o bankama ("Sl. list CG", br. 17/2008, 44/2010 i 40/2011 - dr. zakon), Bankarskog ombudsmana bira Skupština Crne Gore, na predlog Odbora nadležnog za finansije. Odbor je utvrdio Predlog odluke o izboru Bankarskog ombudsmana kojim se predlaže Skupštini da imenuje doc. dr Halila Kalača koji je i do sada obavljao navedenu funkciju.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 06.11.2015.