Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM: Podrška lokalnim zajednicama u izradi planova za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom

09.10.2017.


O činjenici koliko je jednakost svih građana/ki važna u svakom društvu koje ima jasne smjernice u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda, razgovarano je na radionici koju su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Programska kancelarija Savjeta Evrope organizovali, u Baru, sa fokusom na zaštitu osoba sa invaliditetom.

Radionica je okupila predstavnike/ce svih crnogorskih opština i nevladinih organizacija iz lokalnih sredina sa namjerom da steknu nova, ali i unaprijede postojeća znanja u oblasti izrade lokalnih akcionih planova za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, u svim lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

Osnovna ideja radionice bila je da se zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom ojača na lokalnom nivou kroz podršku u izradi modela lokalnih akcionih planova. Pored toga, teme koje su obrađivane odnosile su se i na definisanje lokalnih problema, osnovnih ciljeva i struktura lokalnih akcionih planova, te analizu aktera koji učestvuju i izradi i sprovođenju istih. Grupa je imala priliku da diskutuje o osnovnim politikama prema osobama sa invaliditetom, dobije pregled predloženih struktura akcionih planova i očekivanih rezultata, zatim načina evaluacije i oblika odgovornosti.

Profesor Žiljak, univerzitetski profesor iz Zagreba i član nekoliko nacionalnih i međunarodnih asocijacija, savjeta i organizacija u čijem su fokusu osobe sa invaliditetom, prezentovao je, u završnom dijelu radionice, učesnicima/ama i važnost promjene politika prema osobama sa invaliditetom i ulogu lokalnih vlasti u implementaciji nove Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.

Izrada i implementacija lokalnih akcionih planova obaveza je predviđena Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 35/2015 i 44/2015 - ispr.), te pomenute Strategije. Očekivanja su da će stečena znanja rezultirati efikasnim planovima i omogućiti veći stepen ravnopravnosti osoba sa invaliditetom i postizanje jednakosti sa njihovim sugrađanima/kama.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 07.10.2017.


Naslov: Redakcija