Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeni prijedlozi zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju


Vlada Crne Gore, na 130. sjednici održanoj 8. oktobra 2015. godine, ocijenila je uspješnom ispunjenost planiranih obaveza iz Programa rada Vlade za III kvartal 2015. godine i Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018. godine, koja je na kraju III kvartala iznad 93 odsto.

Izražavajući zadovoljstvo visokim stepenom realizacije i kvalitetom rada nadležnih resora, Vlada je usvojila izvještaje o realizaciji ovih ključnih dokumenata i naglasila da kašnjenje u ispunjavanju preostalih obaveze nije posljedica subjektivnih razloga, već objektivnih okolnosti koje se tiču procedura komunikacije sa Evropskom komisijom, odnosno usaglašavanja našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Takođe, istaknuto je da, s obzirom na to da se radi o godišnjim programima, preostaje još 2,5 mjeseca da se pored obaveza iz IV kvartala realizuju u najvećem dijelu i preostale obaveze.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa. Donošenjem ovog zakona, kao i pratećeg podzakonskog akta, urediće se adekvatno pravni okvir za izradu, korišćenje i uništenje pečata države Crne Gore i pečata državnih organa.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, kojim će se riješiti problemi uočeni u primjeni važećeg Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon i 32/2011) i stvoriti osnova za unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. Novine se ogledaju, između ostalog, u uspostavljanju jedinstvenog koordiniranja i rukovođenja na državnom i lokalnom nivou, poboljšanju okvira za preventivno djelovanje, formiranju jedinica civilne zaštite, kao i definisanju stabilnog izvora finansiranja sistema zaštite i spašavanja.

Vlada je usvojila Analizu modela organizacije lokalne samouprave, sa ciljem da se sveobuhvatno sagleda da li je sadašnji monotipski model organizacije lokalne samouprave adekvatan, imajući u vidu specifičnosti i razlike između opština u pogledu broja stanovnika, veličine, privrednog i fiskalnog kapaciteta.

Opšti zaključak Analize je da je, za sadašnje, značajno promijenjene okolnosti u Crnoj Gori, zbog procesa pridruživanja Evropskoj uniji, postojeći model organizacije lokalne samouprave iskoristio svoje potencijale, te da je moguća i potrebna njegova nadogradnja. Vlada je donijela zaključak da se, saglasno preporukama iz Analize, pristupi izradi Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020. godina, samouprave.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore, 08.10.2015.