Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZVJEŠTAJ NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE: U 70 odsto pritužbi upućenih Zaštitniku ljudskih prava i sloboda u vezi prava uhapšenih osoba nedostaci su otklonjeni tokom trajanja postupka

09.08.2017.


U 70 odsto pritužbi upućenih Zaštitniku ljudskih prava i sloboda u vezi prava uhapšenih osoba nedostaci su otklonjeni tokom trajanja postupka, što ukazuje da sistem funkcioniše.

To se navodi u zaključcima crnogorskog parlamenta, koji je na poslednjoj sjednici usvojio izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju (NMP) torture za prošlu godinu.

Tim NPM je u 2016. godini obavio 23 obilaska, od čega pet redovnih i 18 kontrolnih i svi, osim jednog, biii su nenajavljeni.

Redovnim obilascima obuhvaćeni su: centri bezbjednosti u Podgorici i Nikšiću, Odjeljenje bezbjednosti u Plužinama, Zdravstvena služba ZiKS-a i Zatvoreno odjeljenje Kazneno popravnog doma.

Kontrolnim obilascima obuhvaćeni su centri bezbjednosti u Beranama, Bijelom Polju, Baru, Budvi, Herceg Novom, Pljevljima i odjeljenja bezbjednosti u Kolašinu, Mojkovcu, Plavu, Rožajama, Cetinju, Danilovgradu, Ulcinju, Kotoru, Tivtu i Zabljaku, i javne ustanove Dom za stare "Bijelo Polje" i Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru.

Tim NPM, u postupku istraživanja, obavio je razgovore sa predstavnicima Uprave ZiKS-a, obišao sve prostorlje u kojima sluzbenici obezbjeđenja i sektora za tretman obavljaju radne zadatke, obavio razgovore sa zatečenim službenim licima, prikupio podatke o brojnom stanju, sagledao materijalne i druge usiove, opremljenost, naoruzanje, uniforme i sacinio foto elaborat.

Navodi se da je razgovarano sa oko 80 službenika, zatečenih na radnim mjestlma iz čega je zaključeno da je opravdan utisak nezadovoljstva, apatije i pesimizma, „da je ocigledan sindrom sagorijevanja, kao i nedostatak inicijative i entuzijazma“. „A takode da nedostaju osnovni uslovi za human boravak službenika obezbjeđenja u radnom prostoru“.

„Skupština smatra da se ne može očekivati zdrav i human zatvorski sistem ukoliko službenici obezbjeđenja i tretmana nemaju zadovoljavajuće i adekvatne usiove rada. Skupština izražava zabrinutost što kod zaposlenih u ZiKS-u vlada apatija, smatrajući da, u praksi, javnost mnogo češće reaguje povodom mogućeg kršenja prava zatvorenlka, dok se rijetko ukazuje na loš položaj zaposlenih u ZiKS-u“, kaže se u zaključcima.

Parlament se nada da će biti poboljšani uslovi njihovog rada, a predstavnici ZiKS-a obavijestlli su Skupštinu da, u cilju rješavanja ovog problema, sledeće godlne planlraju povećanje broja službenika obezbjedenja za 30 lica, dok su u toku oglasi za pojedlna radna mjesta u sluzbl tretmana i druglm službama ZiKS-a.

Imajuci u vidu ocjene iz izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu da „zatvorska zdravstvena služba i dalje nema dovoljno zaposlenih i generalno gledano, kvalltet je loš“, većina pritužbi koje predaju pritvorena lica odnose se na tu oblast.

„NPM je obavio dva tematska obilaska ZiKS-a i anallzlrao dostupnost sekundarne i tercljarne zdravstvene zaštite licima lišenim slobode i penološki tretman zatvorenlka“, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, osnovni cllj je bio da se utvrdi period čekanja na pojedlne zdravstvene specljalistlcke preglede koji se obavljaju van ZlKS-a i da se utvrdi da li se zatvorenici u pogledu dostupnosti dijagnostlčkih, terapijsklh, rehabllitacijsklh usluga i pregleda kod ljekara specijallsta tretlraju kao i ostall građanl.

„NPM je ocijenio da pritužbe uglavnom nijesu utemeljene i da je llcima lišenim slobode dostupna zdravstvena zastita na jednakom nivou kao i svim gradanima Crne Gore“, kaže se u zaključcima.

Skupstina pozdravija informaciju predstavnika ZiKS-a da se očekuje da će od 1. septembra ove godine maloljetnicki zatvor sa svim pratećim sadrzajima u potpunosti biti izdvojen završetkom izgradnje objekta koji je ZiKS finansirao uglavnom od sopstvenih sredstava.

Kontrolnim obilascima policijskih prostorija utvrđeno je da su usiovi generaino dobri, all je u kancelarijama primijecen veliki broj nestandardnih i neoznačenih predmeta koji mogu biti upotrebljeni za nezakonito postupanje prema licima lišenim slobode.

Zaštitnik je preporučio Upravi policije - CB Podgorica da ukloni te predmete iz kancelarija u kojima se vrši saslušanje i da obezbijedi čuvanje oduzetih predmeta u posebnoj, zaključanoj prostoriji.

„Obavijesteni su da su od šest datih preporuka iz izvještaja za 2015. godinu dvije ispunjene, dvlje djelimično, dok dvije još nijesu realizovane, a jedna od njih je bila da se obezbijedi obrok „nesto jače od sendviča" za lica lišena slobode koja su zadrzana duže od 24 sata, što nije realizovao nijedan centar i odjeljenje bezbjednosti“, kaže se u dokumentu..


IZVOR: RTCG, 07.08.2017.


Naslov: Redakcija