Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

IZVJEŠTAJ O POSTUPANJU U UPRAVNIM STVARIMA: U prvostepenom postupku blagovremenost rješavanja upravnih predmeta je na visokom nivou, te je procenat predmeta riješenih u roku kod organa na centralnom nivou 98%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 91%

09.07.2019.


Vlada Crne Gore usvojila je Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period od 1. jula 2017. do 31. decembra 2018. godine.

"Priprema Izvještaja o postupanju u upravnim stvarima za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. godine je obaveza planirana Programom rada Ministarstva javne uprave i riječ je o prvom izvještaju koji je urađen nakon donošenja novog Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 I 37/2017)", ukazala je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu, Danijela Nedeljković-Vukčević.

Ona je ukazala da je analitičkim sagledavanjem dobijenih podataka od svih javnopravnih organa, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou ukazano da upravno rješavanje u naznačenom periodu karakteriše to da je efikasnost rješavanja u prvostepenom postupku na visokom nivou, te je procenat neriješenih predmeta kod organa na centralnom nivou 6,75%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 3,98%.

"Takođe u prvostepenom postupku, blagovremenost rješavanja upravnih predmeta je na visokom nivou, te je procenat predmeta riješenih u roku kod organa na centralnom nivou je 98%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 91%", istakla je Nedeljković-Vukčević.

Ona je istakla da je u prvostepenom postupku kod javnopravnih organa, evidentan mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta u periodu izvještavanja što ukazuje da su stranke gotovo u potpunosti zadovoljne odlukama organa, što potvrđuju podaci da je procenat izjavljenih žalbi na centralnom nivou 0,96%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 0,64%.

"Visok je procenat žalbi riješenih u zakonskom roku na centralnom nivou 94%, dok je kod organa lokalne samouprave procenat žalbi riješenih u zakonskom roku na relativno visokom nivou 72%", ukazala je Nedeljković-Vukčević.

"U postupcima po tužbama pred Upravnim sudom Crne Gore, rad drugostepenih organa je ocijenjen kao zadovoljavajući, te u odnosu na ukupan broj odluka Upravnog suda Crne Gore procenat odbijenih tužbi kod organa na centralnom nivou je 72%, dok je taj procenat kod organa na lokalnom nivou 66%", zaključila je Nedeljković-Vukčević.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva javne uprave, 04.07.2019.


Naslov: Redakcija