Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Predlogom zakona preuzimaju se dvije najnovije evropske direktive

09.07.2019.


"Vlada Crne Gore utvrdila jePredlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošačai na taj način se Crna Gora svrstava u krug zemalja EU koje u potpunosti preuzimaju dvije najnovije direktive i na taj način prilazimo korak bliže zatvaranju Poglavlja 28 - Zaštita potrošača i zdravlja", ukazao je Jovo Rabrenović, generalni direktor Direktorata za zaštitu potrošača i nacionalni brend.

On je rekao da se preuzimaju najnovije direktive kojima Crna Gora upotpunjuje svoju pravnu regulativu i ispunjava obaveze preuzete u cilju potpune harmonizacije propisa u procesu pristupanja EU.

"Svrha implementacije navedenih direktiva je: podsticanje potrošačkog unutrašnjeg tržišta, veća sigurnost potrošača/trgovaca, olakšanje poslovanja trgovaca, smanjenje troškova za trgovca, olakšanje prekogranične kupovine i poslovanje potrošača, smanjenje broja direktiva, potpuno usklađivanje ključnih pravila na ravni aquia i odstupanje od pristupa minimalne harmonizacije", ukazao je Rabrenović.

On je naveo da sve ovo daje realne mogućnosti da se potrošači u Crnoj Gori osjećaju podjednako zaštićeni kao što su to potrošači u drugim EU zemljama i da uživaju podjenak nivo potrošačkih prava.

Ukazao je i da će novo rješenje u Predlogu zakona pozitivno uticati na: povećanje prodaje preko granice sa ugovorima na daljinu i ugovorima zaključenima van poslovnih prostorija sa unificiranjem prava na ravni svih država Evropske zajednice.

"U ovaj Predlog zakona je prenešena i Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koja predviđa uspostavljanje odnosno podsticanje vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Pored gore navedenog, revizijom Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015 i 70/2017) uzete su u obzir i sugestije koje je na isti dala Evropska komisija. Usvajanje ovog zakona predstavljaće važan segment u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i imaće direktan uticaj na ostvarivanju visokog nivo zaštite potrošača u vezi sa ugovorima zaključenim između potrošača i trgovaca", zaključio je Rabrenović.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 04.07.2019.


Naslov: Redakcija