Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIJANJE PODRŠKE ZA PROJEKTE IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2015/2016. GODINU - MJERA I – OBOGAĆIVANJE I UNAPREĐENJE PONUDE


Na osnovu Zakona o turizmu ("Sl. list CG", br. 61/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 - dr. zakon i 31/2014), Vlada Crne Gore donosi Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2015./2016. godinu.

Stimulativni program podrške donosi se sa ciljem obogaćivanja i unapređenja kvaliteta turističke ponude, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, prosječne potrošnje i zaposlenosti.

Program se donosi na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTOCG).

Program uključuje tri mjere podrške, i to:

• Mjera I - Obogaćivanje i unapređenje ponude

• Mjera II - Unapređenje ponude u oblasti kulturnog turizma

• Mjera III - Organizovanje manifestacija

MJERA I - OBOGAĆIVANJE I UNAPREĐENJE PONUDE

Predmet podrške: Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova realizacije projekata kojim se obogaćuje turistička ponuda uvođenjem novih sadržaja namijenjenih turistima. Ukupan iznos sredstava za realizaciju Mjere I - Obogaćivanje i unapređenje ponude iznosi 60.000,00 eura.

Mogu se prijaviti:

-Preduzetnici i privredna društva registrovana za obavljanje turističke i / ili ugostiteljske djelatnosti;

-Fizička lica pružaoci usluga smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (izdavaoci privatnog smještaja);

-Udruženja pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga;

-Za podršku koja se odnosi na online promociju korisnik može biti i nevladina organizacija;

Za online promociju mogu se prijaviti samo subjekti koji imaju najmanje 8.000 jedinstvenih posjeta na godišnjem nivou.

Namjena sredstava:

- Uređenje lokalnih staza uključujući i nabavku opreme za uređenje (planinarenje, biciklizam, tematske staze, odmorišta, vidikovci, izvori, staze za zimske sportove osim za alpsko skijanje i sl.);

- Postavljanje infrastrukture za sportsko-rekreativni turizam (npr. za rafting);

- Online promocija na specijalizovanim portalima za outdoor aktivnosti, na najmanje crnogorskom i engleskom jeziku. Sredstva mogu biti korišćena za prikupljanje podataka o sadržajima za outdoor aktivnosti, GPS logova staza, podataka o sadržajima na stazi i izradu fotografija i teksta za on line promociju.

- Zabavni parkovi;

- Sadržaji za djecu;

Sredstva se ne mogu koristiti za:

• kupovinu nekretnina;

• troškove redovnog poslovanja (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge naknade)izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

• iznajmljivanje i kupovinu vozila;

• kancelarijske troškove organizatora;

• za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju prijavljenog projekta i ciljeve Programa;

• Uređenje staza za planinarenje i planinski biciklizam koje pripadaju Nacionalnoj mreži planinskih staza.

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 8.000 €, a u aplikacijama koje se tiču isključivo online promocije, maksimalan iznos podrške je 3.000 €.

Korisnik je u obavezi obezbijediti učešće u projektu minimum 20% ukupnih troškova.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, adresa Svetog Petra Cetinjskog 130, Podgorica, direktno na arhivi sa oznakom: "Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2015. / 2016. – Mjera I - Obogaćivanje i unapređenje ponude".

Javni poziv je otvoren 21 kalendarski dan od dana objavljivanja, odnosno od 7. jula 2015. godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2015/2016. godinu - Mjera I – obogaćivanje i unapređenje ponude možete pogledati ovdje.

Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2015/2016. godinu možete pogledati ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 07.07.2015.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIJANJE PODRŠKE ZA PROJEKTE IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2015/2016. GODINU - MJERA II - UNAPREĐENJE PONUDE U OBLASTI KULTURNOG TURIZMA

Na osnovu Zakona o turizmu ("Sl. list CG", br. 61/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 - dr. zakon i 31/2014), Vlada Crne Gore donosi Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2015./2016. godinu.

Stimulativni program podrške donosi se sa ciljem obogaćivanja i unapređenja kvaliteta turističke ponude, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, prosječne potrošnje i zaposlenosti.

Program se donosi na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTOCG).

Program uključuje tri mjere podrške, i to:

• Mjera I - Obogaćivanje i unapređenje ponude

• Mjera II - Unapređenje ponude u oblasti kulturnog turizma

• Mjera III - Organizovanje manifestacija

MJERA II - UNAPREĐENJE PONUDE U OBLASTI KULTURNOG TURIZMA

Predmet podrške: Pružanje podrške i dodjela novčanih sredstava za realizaciju projekata kojim se unapređuje ponuda i prezentacije muzeja shodno očekivanjima turista.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Mjere II - Unapređenje ponude u oblasti kulturnog turizma iznosi 30.000,00 eura.

Ova namjenska sredstva mogu koristiti Javne ustanove koje obavljaju muzejsku djelatnost.

Sredstva se mogu koristi za unapređenje ponude sa aspekta turista i to u sljedećim poljima podrške:

-Oznake za hodne linije, legende / oznaka za naziv muzeja -Izložba i izloženi muzejski i drugi materijal

-Marketing

-Usluge

Sredstva se ne mogu koristiti za:

• troškove redovnog poslovanja (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge naknade)

• iznajmljivanje i kupovinu vozila

• kancelarijske troškove

• za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju prijavljenog projekta i ciljeve Programa

• troškovi vezani za organizovanje događaja i manifestacija

• troškovi koji se odnose na organizovanje privremene izložbe

Maksimalan iznos podrške iznosi 8.000 € ili 80% opravdanih/prihvatljivih troškova. Korisnik je dužan obezbijediti učešće minimum u visini od 20% opravdanih/prihvatljivih troškova.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, adresa Svetog Petra Cetinjskog 130, Podgorica, direktno na arhivi sa oznakom: "Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2015./2016. – Mjera II - Unapređenje ponude u oblasti kulturnog turizma ".

Javni poziv je otvoren 21 kalendarski dan od dana objavljivanja, odnosno od 7. jula 2015. godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2015/2016. godinu - Mjera II - unapređenje ponude u oblasti kulturnog turizma možete pogledati ovdje.

Program podsticajnih mjera iz oblasti turizma za 2015/2016. godinu možete pogledati ovdje.

Izvor: