Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O MATIČNIM REGISTRIMA: Smrt lica u zdravstvenoj ustanovi, vojnom objektu, ustanovi za smještaj starih lica, turističkom objektu, organu, odnosno ustanovi za izvršenje sankcija ili drugom objektu za zajedničko stanovanje, prijavljuje zdravstvena ili druga ustanova, vojni ili drugi organ i drugo pravno lice u čijem je objektu lice umrlo, po pravilu, u elektronskoj formi. Ako je smrt lica nastupila van zdravstvenog objekta, smrt lica prijavljuje doktor medicine koji je konstatovao smrt, članovi porodice umrlog ili druga lica sa kojima je umrlo lice živjelo, odnosno vlasnik stana u kojem je nastupila smrt


Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović uputilo je zahtjev ministru zdravlja Budimiru Šegrtu, da zdravstvene ustanove i jedinice za hitnu medicinsku pomoć dostavljaju podatke o smrti lica, kako bi isti bili izbrisani iz biračkog spiska, shodno Zakonu o matičnim registrima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 41/2010 i 40/2011 - dr. zakon - daje: Zakon).

Naime, članom 25 Zakona, između ostalog, propisuje se da, ukoliko je smrt lica nastupila u zdravstvenoj ustanovi – smrt prijavljuje zdravstvena ustanova, a ukoliko je smrt nastupila van zdravstvene ustanove - smrt lica prijavljuje doktor koji je konstatovao smrt. Članom 26 pomenutog Zakona propisano je, između ostalog, da se smrt lica prijavljuje u roku od tri dana od dana smrti, odnosno nalaska umrlog lica.

U dopisu koji je upućen ministru zdravlja, navodi se da bi zdravstvene ustanove i jedinice za hitnu medicinsku pomoć trebalo da dostavljaju podatke o smrti, sa precizno unijetim podacima o umrlom licu, područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove ovog Ministasrtva, u opštini u kojoj je smrt nastupila.

ZAKON O MATIČNIM REGISTRIMA ("Sl. list CG", br. 47/2008, 41/2010 i 40/2011 - dr. zakon)

Prijava za upis

Član 25

Smrt lica u zdravstvenoj ustanovi, vojnom objektu, ustanovi za smještaj starih lica, turističkom objektu, organu, odnosno ustanovi za izvršenje sankcija ili drugom objektu za zajedničko stanovanje, prijavljuje zdravstvena ili druga ustanova, vojni ili drugi organ i drugo pravno lice u čijem je objektu lice umrlo, po pravilu, u elektronskoj formi.

Ako je smrt lica nastupila van objekta iz stava 1 ovog člana, smrt lica prijavljuje doktor medicine koji je konstatovao smrt, članovi porodice umrlog ili druga lica sa kojima je umrlo lice živjelo, odnosno vlasnik stana u kojem je nastupila smrt.

Smrt lica čiji je leš nađen i identitet nije utvrđen prijavljuje organ koji je sačinio zapisnik o nalasku umrlog lica.

Uz prijavu se prilaže potvrda o smrti koju izdaje doktor medicine koji je konstatovao smrt, odnosno zdravstvena ustanova u kojoj je lice umrlo ili zapisnik o nalasku umrlog lica.

Izuzetno, upis smrti lica u matični registar umrlih službeno lice može izvršiti i bez potvrde, odnosno zapisnika iz stava 4 ovog člana, nakon sprovedenog postupka utvrđivanja činjenica u vezi smrti.

Ukoliko službeno lice u postupku utvrdi da nema osnova za upis u matični registar umrlih u skladu sa ovim zakonom, donijeće rješenje o odbijanju prijave za upis.

Rok za prijavu

Član 26

Smrt lica prijavljuje se u mjestu gdje je smrt nastupila u roku od tri dana od dana smrti, odnosno nalaska umrlog lica.

Ako se prijava, zbog neradnog dana, ne može podnijeti u roku iz stava 1 ovog člana, prijava se podnosi prvog narednog radnog dana.

Ako posebnim propisom nije određen krajnji rok za sahranu, prijava smrti lica podnosi se prije sahrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, 07.06.2016.