Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Započeta 102. śednica Odbora za ekonomiju, finanasije i budžet: Podržan Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu


Na 102. śednici započetoj 8. juna 2015. godine, shodno članu 39 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US), Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godine.

Tokom rasprave, Odbor je imao u vidu i prateća dokumenta, koja se shodno Zakonu dostavljaju radi informisanja i upoznavanja, i to: Izvještaj o stabilnosti cijena za 2014. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2014. godinu i Godišnji finansijski izvještaji Centralna banka Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2014. godinu. Odbor se, takođe, upoznao i sa Godišnjim izvještajem o radu Bankarskog ombudsmana za 2014. godinu.

Tokom rasprave, na Odboru je dat osvrt na makroekonomski ambijent i stanje crnogorske privrede u izvještajnom periodu, ostvarivanje politike Centralne banke u 2014. godini, makroekonomske prognoze i politiku Centralne banke u 2015. godini. Konstatovano je, između ostalog, da su kamatne stope u 2014. godini, iako bilježe blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, i dalje na visokom nivou, kao i da je zabilježen pad nivoa nekvalitetnih kredita.

Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju, koji su podnijeli poslanici: Milutin Đukanović, Branka Bošnjak, Vladislav Bojović i Janko Vučinić, nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je razmotrio dva amandmana na Predlog zakona o patentima, koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović i Džavid Šabović. Predloženi amandmani nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Na Odboru je dogovoreno da se amandmani podnijeti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonao državnom premjeru i katastru nepokretnosti razmotre u nastavku śednice Odbora, koji će biti sazvan naknadno.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 08.06.2015.