Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Održana 37. śednica Odbora za evropske integracije


Na śednici razmotreno više dokumenata koji oslikavaju napredak Crne Gore u integrativnom procesu ka EU.

Na 37. śednici Odbora za evropske integracije, održanoj 8. juna 2015. godine, članovi Odbora su se upoznali sa sadržajem više dokumenata koje priprema Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u cilju praćenja stepena usklađivanja zakonodavstva sa pravom EU i sveukupnog napretka u procesu reformi.

Dokumente na dnevnom redu śednice predstavio je ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU. Predstavljajući Peti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period januar – mart 2015, Pejović je istakao otvaranje dva pregovaračka poglavlja, 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi, te donošenje Akcionog plana za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, čime je ostvareno početno mjerilo za otvaranje pregovora, kao i usvajanje adaptiranih akcionih planova za poglavlja 23 i 24. U toku rasprave, poslanici su se interesovali za napredak u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, kao i za razloge za formiranje Nacionalne investicione komisije, koja treba da radi na definisanju liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u skladu sa zahtjevima EK.

U predstavljanju Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018 (PPCG) i Prvog kvartalnog izvještaja o realizaciji obaveza iz PPCG-a, ambasador Pejović je kazao da PPCG, kao dokument koji se revidira na godišnjem nivou, predstavlja srednjoročan plan usklađivanja zakonodavstva, sa jasnim rokovima i nosiocima obaveza. Prema njegovim riječima, za četvorogodišnji period je planirano ukupno 167 strategijskih dokumenata i 1076 zakonskih propisa. Kad je u pitanju napredak u realizaciji obaveza u I kvartalu tekuće godine, on je kazao da je realizacija na nezadovoljavajućem nivou – samo 48% u dijelu zakonskih propisa i 73% u dijelu strategijskih propisa, zbog čega je neophodno donošenje plana sanacije i intenziviranje napora od strane nadležnih resora. Diskusija poslanika se odnosila na ostvarene rezultate u poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, sistem rješavanja zahtjeva za azil, kao i na potrebu unapređenja sistema zaštite manjina kroz poboljšanje zakonskog okvira.

Poslanici su se upoznali i sa Prilogom Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, za period 1. septembar 2014 – 1. april 2015. godine, koji predstavlja jedan od izvora informacija na osnovu kojih EK priprema godišnje izvještaje o napretku. Pejović je upoznao poslanike sa novinom u izradi izvještaja o napretku, koji će od ove godine sadržati sveobuhvatnu analizu nekoliko ključnih poglavlja, u cilju lakšeg upoređivanja sa rezultatima drugih država kandidata. U toku diskusije, čula su se mišljenja o potrebi aktivnijeg učešća poslanika Skupštine u izradi Priloga koji se šalje Evropskoj komisiji, te različiti stavovi o potrebi mijenjanja forme samog dokumenta.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 08.06.2015.