Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O BUDŽETU I FISKALNOJ ODGOVORNOSTI: Budžetski inspektor još uvijek nije izabran, iako je ova funkcija ustanovljena prije pet godina

09.05.2019.


Iako je pozicija budžetskog inspektora ustanovljena 2014. godine u Ministarstvu finansija još nema zaposlenog čiji je zadatak da kontroliše zakonitost i to da se namjenski koristi novac potrošačkih jedinica, opština i drugih subjekata javnog sektora.

U Ministarstvu finansija, kojim rukovodi ministar Darko Radunović, nemaju odgovor na pitanje koji su razlozi zbog kojih nema zainteresovanih kandidata za to radno mjesto za koje je u prethodnom periodu raspisano više oglasa koji nije uspjeli.

"Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija predviđeno je formiranje Odjeljenja za budžetsku inspekciju u kome je sistematizovano mjesto glavnog budžetskog inspektora i tri inspektora". Pozicija glavnog budžetskog inspektora trenutno je nepopunjena i pored toga što je, u prethodnom periodu u više navrata, bila sprovođena procedura popune ovog radnog mjesta", ukazali su u Ministarstvu finansija.

Kako su dodali, u dijelu uticaja koji nepopunjavanje tog radnog mjesta ima na javne finansije, može se reći da je sistem javnih finansija Crne Gore stabilan "imajući u vidu efekte mjera fiskalne konsolidacije koja je sprovedena u prethodnom periodu, a čemu svjedoče i ocjene relevantnih međunarodnih institucija".

"I pored toga, održivost sistema javnih finansija kroz jačanje fiskalne discipline i unapređenje nadzora nad zakonitim korišćenjem budžetskih sredstava, ostaje strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore, te će shodno tome, Ministarstvo finansija intenzivirati napore kako bi budžetska inspekcija bila formirana, kadrovski ojačana i funkcionisala u punom kapacitetu u narednom periodu", ukazali su u Ministarstvu finansija.

Iz tog resora podsjećaju da je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl. list CG", br. 20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018 - odluka US i 55/2018), kao osnovnim zakonom kojim se reguliše budžetski sistem Crne Gore, utvrđeno da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu istog vrši Ministarstvo finansija, te da poslove inspekcijskog nadzora vrši budžetski inspektor u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji se uređuje inspekcijski nadzor.

Zakonom je definisano da inspekcijski nadzor obuhvata kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekta nadzora. U vršenju inspekcijskog nadzora, budžetski inspektor ima ovlašćenje da o uočenim nepravilnostima pokrene prekršajni postupak u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

Uprava za kadrove je za potrebe Ministarstva finansija u više navrata raspisivala oglas za popunjavanje mjesta budžetskog inspektora, ali nije bilo prijavljenih kandidata.

Uprava za kadrove je 26. jula 2017. godine objavila interni oglas unutar državnog organa za popunu tog radnog mjesta na period od sedam godina, na koji nije bilo prijavljenih kandidata.

Interni oglas između državnih organa za to radno mjesto raspisan je 8. septembra iste godine i takođe nije bilo prijavljenih kandidata, nakon čega je 19. oktobra 2017. godine raspisan javni oglas, bez prijavljenih kandidata.

U nadležnosti budžetske inspekcije je i nadzor nad primjenom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US i 42/2018)čije odredbe ne poštuju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu koja su imala zakonsku obavezu da smanje zarade za 10 procenata u prvoj, odnosno pet u drugoj godini, ako su negativno poslovala u prethodnoj.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 03.05.2019.


Naslov. Redakcija