Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNO NADMETANJE ZA DODJELU ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA IZ VIŠE OPSEGA, ZA REALIZACIJU JAVNIH MOBILNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA: Javno nadmetanje će biti sprovedeno metodom aukcije spektra u formatu koji odgovara standardnoj aukciji CCA tipa. Predmet javnog nadmetanja je ukupno 625 MHz radio-frekvencijskog spektra iz pet opsega. Prijave se podnose do 6. juna 2016. godine


Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) donio je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz više opsega, za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

U Odluci su navedene kategorije frekvencijskih blokova po opsezima, širine i broj blokova za dodjelu Odluka koju je Savjet EKIP-a donio na sjednici u četvrtak 5. maja 2016. godine se odnosi na opsege od 800 megaherca (MHz), 900 MHz, 1,8 hiljada MHz, dva gigaherca (GHz) i 2,6 GHz.

"Odlukom je propisano da se radio-frekvencije dodjeljuju za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore. Javno nadmetanje će biti sprovedeno metodom aukcije spektra u formatu koji odgovara standardnoj aukciji CCA (Combinatorial Clock Auction) tipa. Predmet javnog nadmetanja je ukupno 625 MHz radio-frekvencijskog spektra iz navedenih pet opsega", objasnili su iz EKIP-a.

U Odluci su navedene kategorije frekvencijskih blokova po opsezima, širine i broj blokova za dodjelu, period važenja odobrenja, opis blokova, kao i najniži iznosi jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

"Ukoliko svi radio-frekvencijski resursi budu prodati u postupku aukcije može se očekivati prihod od najmanje 40 miliona EUR", naveli su iz EKIP-a.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja ima svaka kompanija odnosno konzorcijum, koja ima najmanje pet godina iskustva u implementaciji javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i pružanju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

Svi zainteresovani subjekti mogu zahtjev za učešće u postupku javnog nadmetanja podnijeti najkasnije do 6. juna 2016. godine.

"Okvirni termin za početak aukcije spektra je početak jula, a o tačnom terminu kvalifikovani ponuđači će biti obavješteni najmanje 15 dana unaprijed. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača će biti donešena u roku od 30 dana od dana završetka aukcije spectra", rekli su iz EKIP-a.

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja je donijeta nakon sveobuhvatne pripreme EKIP-a koja je podrazumijevala izradu odgovarajućih studija i ekspertskih analiza i sprovedena dva kruga javnih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama.

Izvor: Vebsajt RTCG, 06.05.2016.