Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO PRAVDE: 2015. godine formirano oko 1.700 predmeta međunarodne pravne pomoći


U Crnoj Gori 2015. godine je formiran 1.701 predmet međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

 Prema podacima Ministarstva pravde, po strukturi bilo je 122 predmeta izručenja, odnosno upućeno je 58 molbi za izručenje stranim državama i primljene su 64 molbe stranih država za izručenje 62 lica.

Molbe su upućene Njemačkoj 15, Srbiji 13, Španiji 4, po tri molbe Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Švedskoj, po dvije Mađarskoj, Francuskoj i Švajcarskoj, i po jedna Austriji, Sloveniji, Kosovu, Bugarskoj, Grčkoj, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Danskoj i SAD.

U istom periodu primljeno je 15 molbi za izručenje od Srbije, osam Njemačke, po pet Hrvatske i Ruske Federacije, četiri Francuske, po tri Kosova, Mađarske i Švajcarske, po dva zahtjeva Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije i Belgije, i po jedan zahtjev Albanije, Italije, Makedonije, Grčke, Turske, Slovačke, Luksemburga i Ukrajine.

Postupano je i po pet zahtjeva za davanje naknadne saglasnosti da se protiv izručenih lica može voditi krivični postupak.

Primljena je i obrađena 31 molba za transfer osuđenih lica, od čega 25 molbi za transfer osuđenih u Crnu Goru. (14 molbi iz Srbije, pet iz Švedske, dvije iz Danske, i po jedna iz Slovačke, Njemačke, Mađarske i Italije).

Postupljeno je po šest molbi osuđenih lica za transfer iz Crne Gore u stranu državu (četiri molbe za transfer u Srbiju, i po jedna za transfer u Hrvatsku i Kosovo).

Direkcija za međunarodnu pravnu pomoć i evropske integracije postupa i po odredbama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon), po zahtjevu za davanje saglasnosti za raspisivanje međunarodne potjernice, pa je u 2015.godini postupljeno po 127 takvih zahtjeva.

Izvor: Vebsajt RTCG, 05.05.2016.