Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INICIJATIVA DA SE NABAVKA LJEKOVA SPROVODI U SKLADU SA PROPISIMA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

09.03.2017.


Fond za zdravstveno osiguranje uputio je Ministarstvu finansija incijativu za promjenu načina nabavke ljekova sa prijedlogom da ih treba obezbjeđivati u skladu s propisima o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a ne kao do sada, putem tendera.

Kako je ukazao direktor Fonda Sead Čirgić, taj model nabavke podrazumijeva upućivanje javnog poziva koji bi trajao 15 dana, i na koji bi imali mogućnost da se jave svi zainteresovani za dostavljanje ponuda po istim uslovima i po unaprijed utvrđenim cijenama.

Na taj način, prema njegovim riječima, izbjegle bi se duge procedure, žalbe, kao i monopol veledrogerija i posredno uticanje na cijenu ljekova, ali i napravile uštede u budžetu.

"I pored toga što država izdvaja znatna sredstva za obezbjeđivanje ljekova za potrebe javnog zdravstvenog sistema, suočeni smo sa kontinuiranim problemima u snabdijevanju ljekovima, kako zbog čestih nestašica, tako sa situacijom da osiguranici ne dobiju sve ljekove sa liste", naveo je Čirgić, između ostalog, u inicijativi.

Ukazao je da sada imamo situaciju da za oko 80 ljekova nema ponuda na tenderu ili su ponuđene cijene iznad procijenjenih vrijednosti. Među njima su i citostatici.

"U takvim slučajevima, Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)kaže da se taj tender poništava, onda se ide u novi krug nabavki i to traje. Najkraća procedura, shodno javnim nabavkama, u idealnim uslovima kada nema žalbi traje 30 dana, nakon toga slijedi potpisivanje ugovora, za što treba još najmanje mjesec, što znači da se do neophodnog lijeka može doći najranije za dva mjeseca", objašnjava Čirgić i ističe da se po Zakonu o javnim nabavkama ne omogućavaju hitne nabavke, u slučaju ugroženosti zdravlja i života pacijenta.

On je naveo primjer kada se u decembru prošle godine pojavila potreba za ugradnjom mehaničke pumpe za potporu rada srca za dva pacijenta u Kliničkom centru.

"Trebalo ih je obezbijediti u roku od dva do tri dana. S obzirom na to da nije postojala zakonska mogućnost za realizaciju ove nabavke, problem je riješen tako što su pacijenti upućeni na liječenje van Crne Gore", naveo je prvi čovjek Fonda, naglasivši da je ovo samo jedan od problema koji je uočen u dosadašnjem načinu nabavke ljekova.

Sve to, prema mišljenju Čirgića, bilo bi riješeno javnim pozivom koji bi raspisao Fond i kojim bi se, tvrdi on, obezbijedila redovna snabdjevenost, a samim tim i racionalizacija potrošnje.

Ugovorom bi u osnovi bile sve apoteke koje bi pružale sve one ljekove sa osnovne liste. Osiguranici bi, takođe, imali više mogućnosti da dođu do takozvanih originala ističe Čirgić.

Na pitanje, na koji način će se utvrđivati cijena, Čirgić objašnjava da na osnovu Vladine Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova ("Sl. list CG", br. 44/2015, 65/2015 i 57/2016), postoji osnovna pretpostavka da se ide u utvrđivanje referentnih cijena.

Po njima bi, ističe, nabavljali ljekove za osiguranike i javne zdravstvene ustanove.

"To znači da Fond ne mora, ali može da utvrđuje referentnu cijenu. Sa druge strane, taj dio Vlada može da povjeri Agenciji za ljekove i medicinska sredstva. Te cijene, u svakom slučaju, niže su od maksimalnih koje označavaju gornji limit po kojima se cijene mogu prometovati u Crnoj Gori. Referentne označavaju one cijene po kojima Fond plaća lijek. Bitno je reći da se referentnim cijenama izjednačava status Montefarma i privatnih apoteka, a samim tim mogu da ponude ljekove po istim cijenama", objasnio je Čirgić, naglasivši da bi unaprijed utvrđene cijene obezbijedile finansijsku održivost budžeta.

Nabavku ljekova za potrebe izdavanja na recept građanima i za potrebe javnih zdravstvenih ustanova od 1991. obavlja apotekarska ustanova "Montefarm", u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na osnovu plana godišnjih potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima i saglasnosti za obezbjeđivanjem finansijskih sredstava koje sačinjava Ministarstvo zdravlja.

Čirgić u inicijativi objašnjava da je zbog monopola koji je prisutan prilikom nabavke ljekova putem tendera došlo do povećanja cijena medikamenata koji su u prometu veoma zastupljeni.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 08.03.2017.


Naslov: Redakcija