Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2016. GODINU: Rasprava će trajati do 22. februara 2016. godine


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, predlog Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na predlog Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst predloga Plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade. Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o predlogu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu u Podgorici 16. februara 2016. godine u prostorijama ministarstva sa početkom u 12,00 sati, za opštine:

Opština Pljevlja

1. Ležište "Vilići" (tehničko-građevinski kamen)

Opština Berane

1. Ležište "Bistrica" (tehničko-građevinski kamen-vulkaniti)

Opština Žabljak

1. Lžište "Ražano polje" (šljunak i pijesak)

Opština Rožaje

1. Ležište "Krš"-Kaluđerski laz (tehničko-građevinski kamen)

Opština Nikšić

1. "Đurakov do I" (crveni boksiti)

2. "Blok br.4" (crveni boksiti)

3. "Kuside" (TGK)

Opština Bar

1. "Bijelo Polje" (bentoniti)

2. "Bijele šume" (bentoniti)

3. "Velja Gorana" (TGK)

Javna rasprava o predlogu Plana davanja koncesija trajaće do 22. februara 2016. godine. Takođe, zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva ekonomije svakog radnog dana u vremenu od 10-14 sati izvršiti uvid u predlog Plana davanja koncesija za 2016. godinu i dobiti dodatna pojašnjenja o istom.

Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 08.02.2016.