Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ELEKTRONSKIM PUBLIKACIJAMA: Pravilnik je stupio na snagu 6. februara 2016. godine. Pružaoci elektronskih publikacija imaju rok od 60 dana da Agenciji za elektronske medije podnesu prijavu za upis u registar i da usklade svoj rad sa odredbama Pravilnika


Pravilnik o elektronskim publikacijama ("Sl. list CG", br. 7/2016 - dalje: Pravilnik) kojim se propisuje sadržaj, način vođenja i postupak upisa u registar elektronskih publikacija stupio je na snagu 6. februara 2016. godine.

Pravilnikom se utvrđuju prava i obaveze pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge elektronskih publikacija u skladu sa Zakonom o medijima ("Sl. list RCG", br. 51/2002, 62/2002, "Sl. list CG", br. 46/2010 - dr. zakon i 40/2011 - dr. zakon), Zakonom o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013) i drugim dokumentima.

"Pružaoci elektronskih publikacija su slobodni u kreiranju i uređivanju sadržaja, uz poštovanje standarda koji se odnose na: registaraciju elektronskih publikacija, identifikaciju, prava na ispravku i odgovor", naveli su iz Agencije za elektronske medije (AEM).

Kako se navodi, elektronske publikacije moraju poštovati privatnosti i dostojanstva građana, štititi integritet maloljetnika i ranjivih osoba, ne smiju pružati usluge koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu bezbjednost, i zabranjeno je podsticanje širenja mržnje ili diskriminacije.

"Elektronske publikacije moraju usvojiti jasna i precizna pravila kometarisanja i registracije", poručili su iz AEM-a i pozvali sve pružaoce elektronskih publikacija da u roku od 60 dana Agenciji podnesu prijavu za upis u registar i da usklade svoj rad sa odredbama Pravilnika.

Izvor: Vebsajt CdM, 08.02.2016.