Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DODJELA UGOVORA O KONCESIJI ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA: Rokovi za ponude, sa ležišta Maljat, Bijelo polje i Stupne, ističu tokom februara 2020. godine

09.01.2020.


Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da dostave ponude na javne oglase za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina sa ležišta Maljat, Bijelo polje i Stupne.

Rok za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine bentonita sa ležišta Bijelo polje u Opštini Bar je do 13 februara.

Koncesioni akt o mineralnoj sirovini bentonita sa navedenog lokaliteta Vlada je usvojila 14. novembra.

Sa 40 bodova će se vrednovati ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade, sa 20 obim godišnje rudarske proizvodnje, sa po 15 reference ponuđača, kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj, a sa deset prosječni bruto prihod u posljednje tri godine.

Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada EUR.

Svi zainteresovani za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta Maljat u Opštini Danilovgrad je do 6. februara.

Koncesioni akt o mineralnoj sirovini arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na tom ležištu Vlada je usvojila 19. decembra.

Kriterijumi za bodovanje su isti kao i za ležište Bijelo polje.

Rok za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraižvanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta Stupne u Opštini Kotor je 20. februar.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena sa tog lokaliteta Vlada je usvojila 31. januara.

Za ovo ležište će se sa po 30 bodova vrednovati ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i obim godišnje rudarske proizvodnje, sa 20 reference ponuđača, sa deset kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj, a sa po pet prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 04.01.2020.


Naslov: Redakcija