Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ROMING JEFTINIJI OD 1. JULA 2020. GODINE

09.01.2020.


Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana nije predviđeno nikakvo dodatno snižavanje cijena počev od 1. januara 2020. godine kako je, prema navodima nekih medija u regionu, saopšteno od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Naime, sporazum predviđa drugu fazu snižavanja cijena dolaznih poziva i prenosa podataka počev od 1. jula 2020. godine, a zatim i potpuno ukidanje roming naknada u regionu počev od 1. jula 2021. godine.

Počev od 01. jula 2019. godine, u skladu sa sporazumom, operаtori javnih mobilnih komunikacionih mreža u regionu Zapadnog Balkana primjenjuju regulisane dodatne naknade rominga na domaće maloprodajne cijene. Sporazumom je definisano da tako formirane cijene roming usluga u državama potpisnicima ne mogu biti veće od sljedećih: za odlazne pozive 19 €cent/min, za dolazne pozive 4 €cent/min, za odlazni SMS 6 €cent i za prenos podataka 18 €cent/MB (bez PDV-a). U skladu sa odredbama sporazuma, i u zavisnosti od toga kojeg mobilnog operatora koriste, korisnici iz Crne Gore od 1.jula plaćaju ove usluge po sljedećim cijenama (bez PDV-a): za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori 7,82 - 8,16 €cent/min, za dolazne pozive iz regiona 4 €cent/min, za SMS poruke poslate prema mrežama u Crnoj Gori 2,46 - 3,5 €cent/SMS, za uslugu prenosa podataka 2,6 €cent/MB. Kao što se može zaključiti, primijenjene cijene u Crnoj Gori su znatno niže od maksimalno dozvoljenih u skladu sa sporazumom.

Budući da operatori u svim zemljama regiona nijesu imali tehničke mogućnosti da od 1. jula 2019. godine implementiraju tarifne modele na način da se svakom individualnom korisniku cijena roming usluga izračunava na bazi tarifnog paketa koji koristi u domaćem saobraćaju uvećanog za iznos regulisane roming naknade, regulatori su im dozvolili da implementiraju pojednostavljeni cjenovni model koji je zasnovan na prosječnim cijenama usluga u nacionalnom saobraćaju uvećanim za regulisane roming naknade.

Svaka zemlja je u tom trenutku samostalno utvrdila ove cijene i dala operatorima rok od šest mjeseci da prilagode svoje sisteme na način koji će dozvoliti implementaciju različitih cijena rominga u regionu za različite tarifne pakete.

Ono što je sada aktuelno u nekim zemljama regiona je da operatori od 1. januara 2020. godine prelaze sa jednog na drugi model tarifiranja što automatski ne znači snižavanje cijena za sve kategorije korisnika. Ova promjena metodologije formiranja cijena, u odnosu na trenutno važeće cijene, prozvodi smanjenje cijena roming usluga za određen broj korisnika i povećanje cijena roming usluga za ostale korisnike, u svim državama potpisnicama Sporazuma. Prelaskom na ovaj model cijene regulisanih roming usluga bi se razlikovale za korisnike različitih tarifnih paketa i iznosile bi (bez PDV): za odlazne pozive 5 - 19 €cent/min, za dolazne pozive iz regiona 4 €cent/min, za SMS poruke 2 - 6 €cent/SMS, dok bi maksimalne cijene za uslugu prenosa podataka iznosile od 2,5 - 18 €cent/MB. Kao što se može zaključiti, u odnosu na sadašnji nivo cijena, prelazak na novi model bio bi nepovoljniji za većinu korisnika u Crnoj Gori.

Dakle, Crnoj Gori nije potrebno nikakvo "dodatno vrijeme za usklađivanje sa mobilnim operatorima" kako se navodi u tekstu, već je upravo na osnovu pravovremenih i detaljnih analiza i iz razloga zaštite interesa krajnjih korisnika, regulator odlučio da dozvoli operatorima da primjenjuju trenutno važeći cjenovni model i nakon isteka roka od šest mjeseci.

Ministarstvo ekonomije, kao potpisnik sporazuma u ime Crne Gore, podržalo je ovakvo rješenje budući da bi insistiranje na primjeni modela koji će od 1. januara 2020. godine biti jedini zastupljen u nekim zemljama regiona, rezultiralo određenim smanjenjem cijena usluga rominga za 22% korisnika, dok bi za čak 56% korisnika došlo do značajnijeg povećanja i cijena poziva i cijena pristupa internetu.

Za ostale korisnike bi promjena bila uglavnom neutralna u cjenovnom smislu.

Naravno, u skladu sa sporazumom, i crnogorski operatori imaju pravo da primjene novi tarifni model i za to im nije potrebna posebna saglasnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Prema informacijama dobijenim od operatora, Crnogorski Telekom i Telenor će i dalje primjenjivati dosadašnji model naplate usluga rominga, dok će Mtel od 01. januara 2020. godine preći na model po kojem se za svaki tarifni paket formiraju posebne cijene regulisanih usluga rominga.

Naredna faza smanjivanja cijena rominga u regionu Zapadnog Balkana biće, u skladu sa sporazumom, implementirana 1. jula 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 02.01.2020.


Naslov: Redakcija