Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU: Zbog ekstremnih vremenskih uslova privremeno zabranjen lov na teritoriji CG

09.01.2017.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava javnost, prije svega korisnike lovišta i lovce, da su shodno Zakonu o divljači i lovstvu ("Sl. list CG", br. 52/2008, 40/2011 - dr. zakon i 48/2015) stvoreni uslovi za privremenu zabranu lova na teritoriji cijele Crne Gore.

Zbog loših vremenskih prilika koje se ogledaju u ekstremno niskim temperaturama, sa izraženom poledicom i visokim sniježnim pokrivačem, uglavnom, iznad 30 cm, podsjećaju na obaveze iz člana 66. stav 1, tačke 2 i 20 Zakona, iz kojih proističu obaveze korisnika lovišta da preduzmu pojačane aktivnosti na strogoj zabrani lova za vrijeme trajanja nastalih ekstremnih vremenskih prilika.

Ministarstvo poljoprivrede, ovim putem, posebno ukazuje na obavezu korisnika lovišta da preduzmu posebne mjere zaštite divljači. Poštovanje zakonskih odredbi u interesu je zaštite populacije divljači u lošim vremenskim okolnostima, ali i u interesu korisnika lovišta i lovaca. Očekuju punu posvećenost korisnika lovišta, odnosno lovočuvarskih službi i njihovu saradnju sa ostalim nadležnim službama.

Situacija na terenu će se pratiti kontinuirano i u slučaju nepoštovanja navedenih propisa biće primijenjene adekvatne kaznene mjere, definisane Zakonom.

ZAKON O DIVLjAČI I LOVSTVU ("Sl. list CG", br. 52/2008, 40/2011 - dr. zakon i 48/2015)

Iz Člana 66

Divljač je zabranjeno loviti:

2) ako je ugrožena požarom, poplavom, sniježnim nanosima, poledicom i drugim elementarnim nepogodama;

20) ako sniježni pokrivač smrzne i divljač propada, odnosno ako sniježni pokrivač u šumi dostigne visinu iznad 30 cm;


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 07.01.2017.


Naslov: Redakcija